פעילות מתוקשבת
הקול במחשבות – מיומנויות חברתיות רגשיות (SEL) תוך אישיות
מור ורכזון-קאשי ושלמה זיס, צוות למידה חברתית-רגשית (SEL), בשיתוף צוות הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים

סביבת למידה לטיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות, SEL, תוך אישיות: מודעות אישית וניהול עצמי במצבים של: כישלון, קנאה, כעס, בקשת סליחה וסליחה לעצמי.

רקע

למידה חברתית רגשית הוא תחום עולה בחינוך. על פי הארגון המשותף ללימודים אקדמיים, חברתיים ורגשיים (CASEL), "למידה חברתית ורגשית" (SEL – Social Emotional Learning) הינו התהליך שדרכו ילדים ומבוגרים רוכשים ומיישמים בצורה יעילה מיומנויות תוך אישיות הדרושות להבנה ולניהול של רגשות, לקבוע ולהשיג מטרות חיוביות ומיומנויות בין אישיות – להרגיש ולהראות אמפתיה לאחרים, ליצור ולקיים קשרים חיוביים ולקבל החלטות אחראיות.

המטרה של סביבה זו היא לעודד ולטפח למידה רגשית חברתית בהוראה ישירה וממוקדת לכיתות ג'-ד'. דגש מרכזי בספרות מתייחס להתאמת הלמידה לשלב ההתפתחותי – חלק מהכישורים, התפיסות והעמדות בלמידה רגשית ־ חברתית מוכתבים על פי שלב התפתחות ומותאמים אליו. כך גם החשיבות של כישורים מסוימים אשר עולה או פוחתת בהתאם לשלב ההתפתחותי. לפי פירמידת ההתפתחות של הלמידה החברתית – הרגשית, בכיתות ג'-ד' מומלץ לתרגל עם הילדים מיומנויות תוך אישיות הנוגעות למודעות עצמית ולניהול עצמי, כגון: יכולת ויסות עצמי, שליטה בדחפים, יכולת לפתרון בעיות, מודעות לרגשות, יכולת התמדה במשימות, ביטחון עצמי, אופטימיות ודפוס חשיבה מתפתח.

יכולות אלו מהוות את הבסיס להתנהגויות רגשיות חברתיות מורכבות כגון: אמפתיה, התבוננות מנקודת המבט של האחר (פרספקטיבה) ופתרון עימותים אפקטיבי.

מטרות

הסביבה כוללת 5 פעילויות, המיועדות לעבודה אישית של התלמיד והתלמידה מול המחשב.

מטרתן להתמקד במיומנויות תוך אישיות – מודעות עצמית וניהול עצמי בהקשר של מקרים ספציפיים: היכולת לסלוח לעצמי והיכולת להתמודד עם מצבים רגשיים מורכבים כמו: כישלון, קנאה, כעס וטעויות.

*כניסה לסביבה*

לחצו להמשך קריאה
הקטן