סרטון הדרכה
נהלי תקשורת ראויים בקרב מורים, תלמידים והורים במרחבי רשת האינטרנט
לימור הררי

הצגת ההנחיות החדשות של המשרד בכל הקשור לנהלי תקשורת ראויים בקרב מורים, תלמידים והורים במרחבי רשת האינטרנט.

על הסרט

לימור הררי, אחראית על תחום אתיקה ומוגנות ברשת בגף יישומי מחשב, המינהל למדע וטכנולוגיה ובאגף לחינוך היסודי, משרד החינוך, מציגה את ההנחיות החדשות של המשרד בכל הקשור לנהלי תקשורת ראויים בקרב מורים, תלמידים והורים במרחבי רשת האינטרנט.
ההנחיות נכתבו ע"י כלל אגפי הגיל, אגף שפ"י והמינהל למדע וטכנולוגיה.
בין ההנחיות בולטת ההנחיה שאיש צוות חינוכי לא ייזום תקשורת עם תלמידים ברשת חברתית, לא יציע להם חברות ולא יאשר הצעות חברות שיתקבלו מהם.

 

לחצו להמשך קריאה
הקטן