ערכת נושא
עמידה מהצד
צוות מטח בשיתוף צוות הקרן לקידום מקצועי

מערכי מפגשים ממוקדים ובהם מגוון פעילויות, סרטי הדרכה ומצגות להעברה בכיתה בנושא-עמידה מהצד.

הנחיות

מלכת הכיתה מחרימה את אחד הילדים ואיש אינו מוחה?
התלמיד החדש אינו מוזמן למסיבת יום הולדת ושאר התלמידים אינם אומרים דבר?
תלמידים עומדים מהצד לנוכח מקרי אלימות? בוחרים שלא לנקוט עמדה?

התמודדויות כאלו אינן זרות למורים, והנושא מעלה שאלות רבות: כיצד אפשר לעזור לתלמידים להבין את היתרונות ואת החסרונות של עמידה מהצד בצורה שאינה שיפוטית? כיצד אפשר להגביר את מודעות התלמידים לחשיבותן של נקיטת עמדה ושל אי עמידה מהצד? כיצד מעבירים את המסר שכל פעולה או אי פעולה שלנו הן נקיטת עמדה, ושיש מקרים שבהם כל אחד צריך לקבל על עצמו את האחריות ולהגיב, ולא לסמוך על אחרים?
במדור זה תמצאו כלים לעבודה בכיתה עם התלמידים על נושא העמידה מהצד. לבחירתכם מגוון פעילויות, סרטי הדרכה ומצגות. כל אלו יסייעו לכם ולתלמידיכם להפוך את ההתמודדות לאפשרית, ליצירתית ולנעימה.

לפני תחילת המערך

לפני שאתם מתחילים לעבוד עם התלמידים, חשוב שתגדירו את מטרתכם בבהירות. כך תוכלו להגיע לשיעורים כשהיעד שאליו אתם שואפים ברור, ותוכלו לכוון אליו את הדיון ואת האווירה.
ענו לעצמכם על השאלות שלהלן:
מהו הנושא שברצוני להציג לתלמידים? מדוע?
מה מטרתי בפעילות שתיעשה בכיתה?
שימו לב: חשוב לזכור שכולנו עומדים מהצד לנוכח אירועים שונים בחיינו מפעם לפעם. לכן, בבואנו לשוחח על נושא זה עם התלמידים, כדאי לנסות ולהבין את המניעים שמאחורי נקיטת עמדה או אי נקיטת עמדה במקרים השונים. נסו לערוך דיון בנושא בדרך לא שיפוטית, המביאה בחשבון את המורכבות שבהתערבות בחלק מן המקרים. נסו להראות לתלמידים דרכי פעולה שבהם הם יכולים להשפיע.
התנסות במודעות עצמית: נסו לחשוב על אירוע אליו הייתם חשופים ובו בחרתם שלא לנקוט עמדה. כיצד הרגשתם? כיצד הייתם נוהגים היום באותה סיטואציה? כיצד אתם מבינים את הבחירה שעשיתם?

הצגת הנושא בפני התלמידים

הציגו לתלמידים את הנושא שבו תעסקו בשבועות הקרובים.
אפשר לומר: "בשבועות הקרובים נעסוק בנושא "עמידה מהצד".
שאלות לדיון בכיתה במהלך הצגת הנושא
1. מה זה עמידה מהצד?
תשובה: עמידה מהצד היא מצב שבו אדם נוכח במקום שבו מתרחש מעשה לא חברי, לא מוסרי ופוגעני, והוא איננו נוקט בעמדה או בפעולה כלשהי כדי לעוצרו. אפשר להוסיף ולטעון כי עצם העמידה מהצד איננה עמדה פאסיבית אלא בחירה אקטיבית שלא לפעול ושלא לעצור את המתרחש, שכן, למעשה, לא קיימת עמדה נייטרלית מובהקת.
2. מהן, לדעתכם, הסיבות לקיומה של התופעה הזו?
תשובה: ברשת קל יותר לעמוד מהצד, שכן איש אינו יודע שאתה שם ושאתה יכול להגיב. על כן תחושת האחריות של העומדים מהצד נמוכה יותר. עוד סיבה לירידה בתחושת האחריות כלפי הנפגעים היא העובדה שאפשר להניח כי ברשת גולשים אנשים רבים שעֵרים לתגובות של אלימוּת ושל בריונוּת, ומתרחשת תופעה של פיזור האחריות. תופעה זאת נחקרה על ידי ביב לאטאנה וג'ון דארלי(Latane & Darley, 1970) , והם מצאו כי העמידה מהצד נובעת מתחושת הצופים במקרה כי האחריות נחלקת בין כולם, וכי ככל שמספר הצופים במקרה חירום כלשהו גדול יותר, כן קטֵן הסיכוי שמישהו מהם יציע את עזרתו.

שאלות נוספות לדיון
מהם, לדעתכם, היתרונות והחסרונות של אי נקיטת עמדה?
למה הכוונה במשפט "גם אי נקיטת עמדה היא נקיטת עמדה"?
למה, לדעתכם, נעסוק בנושא זה?

פעילות סיכום

בסיום מערך הפעילויות ערכו דיון מסכם בכיתה.
אמרו לתלמידים: בשבועות האחרונים עסקנו בנושא עמידה מהצד. דיברנו על המשמעות של נקיטת עמדה ושל אי נקיטת עמדה בסיטואציות שונות.
שאלות לדיון
האם למדתם משהו חדש במפגשים אלו? אם כן, מה?
האם יש משהו שהייתם רוצים להמשיך וללמוד בנושא זה?

כדאי לערוך עם התלמידים פעילות סיכום כיתתית מגבשת.
רעיון לפעילות: חלקו את התלמידים לקבוצות. לכל קבוצה זמן מוקצב להכין שלט גדול ובו סיסמה המעודדת נקיטת עמדה פעילה מול אלימות. כל קבוצה תציג את הסיסמה שלה לשאר התלמידים. כדאי לתלות את השלטים ברחבי בית הספר.

הצעה למערכי שיעור

לפניכם הצעה למערך פעילויות בכיתה בנושא דחייה חברתית. המערך מתאים לכיתות ג-ו.

סדר המפגשים: פתיחה, הגדרת הנושא, העמקה, סיכום ויישום.

שיעורראשון: הצגת הנושא ופתיחה, על פי המוצע בחלק "לפני הפעילות".
שיעור שני: דף עבודה לתלמידים/יחידת לימוד: זוהר אביב – החרם הכפוללעמוד מהצד או מעלימים עין
שיעור שלישי: צפייה בסרט:  להתעלות על עצמךמיכאלהעיר שחוברה לה יחדיו/  בחירה גורליתאיפה כולם.
שיעור רביעי: יחידת לימוד: מעורבות האזרחים במשטר דמוקרטי – הכנת עצומה למען הפחתת האלימות בבית-הספר או דיווח או הלשנה – האם כל הלשנה פסולה?
שיעור חמישי: פעילות מתוקשבתעמידה מהצד
שיעור שישי: סיכום על פי המוצע בחלק "בסיום הפעילויות".


פעילויות בשעות פרטניות:

חלוקת הכיתה לשש קבוצות תלמידים.
במשך ששת השבועות של ביצוע הפעילות תעבור כל שבוע קבוצה אחרת את אחד המשחקים המוצעים לשעה הפרטנית יחד עם מחנכת הכיתה. 

לחצו להמשך קריאה
הקטן