מערך שיעור
אלימות מילולית
נועה שפירא ושלמה זיס,מטח.ייעוץ: שרה ליפקין ותהילה גרינוולד-שפות בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

מילים יכולות להכאיב לא פחות ממעשים. בפעילות זאת מסמנים מילים "אלימוֹת" ולומדים מה זאת אלימות מילולית. הפעילות מיועדת לכיתות ה'-ו'.

רקע

א. בפעילות זאת מובא אירוע העוסק בנושא אלימות מילולית – עלבונות, קללות, איומים.
ב. התלמידים יכירו את המושגים: אלימות – פיזית ואלימות – מילולית, ויסמנו ביטויים של אלימות מילולית בתוך סיפור
האירוע.
ג. בסוף הפעילות יבררו התלמידים לעצמם נקודות לבירור אישי ביחס לאלימות מילולית, כגון: כיצד אלימות מילולית גורמת
לכם להרגיש? האם גם אתם סובלים מתופעות של אלימות מילולית?

מטרות

א. חינוך חברתי – שיפור האקלים בכיתה בכל הנוגע לאלימות מילולית
ב. חינוך לשוני – זיהוי ביטויים הקשורים ל – אלימות מילולית והבנת והמשמעות שלהם
– קריאה והבנה של המשמעות הגלויה והסמויה של הטקסט

שימו לב לכל שלב בהפעלה מבחינת החינוך החברתי ומבחינת החינוך הלשוני.

הנחיות

א. חלקו לתלמידים את הדף לתלמידים.
ב. משך הזמן למילוי הדפים: 40 דקות.
ג. דיון בכיתה בעקבות מילוי הדפים:

 • בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה בדברים שכתבו, כגון: האם אתם סובלים מתופעות של אלימות מילולית?
  כשמישהו נפגע מאלימות מילולית – איך הוא מרגיש?
 •  התייחסו למידע שעלה מן הדברים שנאמרו/נכתבו:
  א. האם ידוע לכם על תופעה חוזרת של אלימות מילולית אצל תלמידים?
  ב. האם חוויתם מקרים שמחייבים לשתף מבוגרים: מורים, יועצים, מנהלים, הורים? מה עשיתם?
  ג. מה דעתכם: האם אלימות מילולית יכולה לפגוע כמו אלימות פיזית?
  ד. איך אפשר למנוע מקרים של אלימות מילולית בכיתה?

ד. רמת הדיון המתקיים בכיתה ואופיו – במהלך הדיון התייחסו גם לפרטים הבאים:

 •  היכולת להקשיב, להאזין, להיות סובלניים, להבין – כל אלה הם תנאי הכרחי לשיחה טובה.
 •  גם ההשתתפות בשיחה חשובה – לפיתוח רעיונות, להבעת תחושות, דעות ותגובות במילים.

הדיון והשיחה מתקיימים ב"תורות". חשוב לחכות בתור, לא להאריך מדי בדיבור וגם לא לקצר מדי.
(הפעילות על-פי: להבין עניין, ספר הבנה והבעה לחטה"ב, מטח 2004. עמודים 166–167)

 

הישגים נדרשים

הישג נדרש 2 – כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים

1. הבעת עמדה מנומקת על טקסט כתוב או דבור – על נושא או על סוגיה

2. תיאור והסבר של התנהגויות

3. הבעת עמדה מנומקת על טקסט

הישג נדרש 8 – הכרה והבנה של המערכת הלשונית:  1. הכרה ושימוש בביטויים ובניבים

נקודות לבירור אישי הישג נדרש 4 – קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונותהבנת המשמעות הגלויה של הטקסט:

א. הבנת מילים בהקשר

ב. הבנת הנושא או הנושאים המפורשים

ג. קישור לידע העולם

דיון בכיתה   הישג נדרש 1 – האזנה ודיבור למטרות שונות1. השתתפות בשיחה ובדיון תוך:

א. הקשבה ותגובה הולמת לדברי אחרים

ב. השתלבות בדיבור על-פי המוסכם

2. הצגת רעיונות (בשיחה או בדיון) תוך התאמת תוכן הדברים וצורתם לנושא, לנמען ולנסיבות על-ידי:

א. דיבור לעניין וברמת פירוט מתאימה תוך ביסוס הנאמר

ב. הצגת רעיונות ברצף הגיוני

3. מתן תשובות ענייניות לשאלות על חומר נלמד, תוך שימוש בהסבר, בתיאור, בהדגמה ובהנמקה – על-פי דרישות

המטלה.

לחצו להמשך קריאה
הקטן