ערכת נושא
התמודדות עם אלימות מילולית
צוות מטח, בשיתוף צוות הקרן לקידום מקצועי

מערכי שיעור ממוקדים ובהם מגוון פעילויות, סרטי הדרכה ומצגות להעברה בכיתה.

הנחיות

התלמידים מקללים זה את זה?
מתבטאים בחוסר כבוד כלפיכם או כלפי מורים אחרים?
ביקשתם מהם לדבר בכבוד – וזה לא עוזר?

התמודדויות כאלה אינן זרות למורים, והנושא מעלה שאלות רבות: איך אפשר ליצור אווירה אלימה פחות ונעימה יותר בכיתה? איך להתמודד עם כעס ותסכול בלי להתעצבן ובלי לקלל?

בערכה זו תמצאו כלים לעבודה עצמית ולעבודה בכיתה עם התלמידים בנושא אלימות מילולית. לבחירתכם – מגוון פעילויות, סרטי הדרכה ומצגות.
כל אלו יסייעו לכם ולתלמידיכם להפוך את ההתמודדות לאפשרית, יצירתית ונעימה.

לפני תחילת המערך

לפני שאתם מתחילים לעבוד עם התלמידים, חשוב שתבררו ביניכם לבין עצמכם את מטרתכם. כך תוכלו להגיע לשיעורים כשהיעד שאליו אתם שואפים ברור, ולכוון אליו את הדיון ואת האווירה.
חשבו: מהו הנושא שברצוני להביא לפני התלמידים? מדוע? מה מטרתי בפעילות שתיעשה בכיתה?
אם התשובה על שאלות אלו היא הפחתת רמת האלימות המילולית בכיתה, העלאת תחושת הביטחון של התלמידים ויצירת אווירה מכבדת – אתם בדרך הנכונה!

הצגת הנושא בפני התלמידים

כדאי להציג לתלמידים את הנושא שבו תעסקו בשבועות הקרובים.
אפשר לומר: "בשבועות הקרובים נעסוק בנושא האלימות המילולית בכיתה. האם תוכלו לשער למה, לדעתכם, נעסוק בנושא זה?"
סביר להניח, שאם למיטב הבנתכם יש בעיה של אלימות מילולית בכיתה, יימצאו גם תלמידים שיחשבו וירגשו כמותכם. כאשר תלמידים בכיתה יעלו את הסיבה לעיסוק בנושא האלימות המילולית, שאר תלמידי הכיתה יצליחו להתחבר למטרה בקלות יחסית מתוך פחות התנגדות.

שאלות נוספות לדיון בכיתה במהלך הצגת הנושא:
1. מהי אלימות מילולית, וכיצד היא מתבטאת?
2. האם אתם מרגישים שיש בעיה של אלימות מילולית בכיתה?
3. מהן, לדעתכם, הסיבות למצב שבו קיימת אלימות מילולית בכיתה?
4. איך הייתם רוצים שהילדים בכיתה יתנהגו?
5. איך תיראה הכיתה שלנו כשלא תהיה בה אלימות מילולית?
6. כיצד אפשר לשנות את המצב הקיים? מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפחית את האלימות?

הצעה למערכי שיעור

לפניכם הצעה למערך פעילויות בכיתה בנושא אלימות מילולית. המערך מתאים לכיתות ג-ו.

סדר המפגשים: פתיחה, הגדרת הנושא, העמקה, סיכום ויישום.

שיעור ראשון: הצגת הנושא ופתיחה, על פי המוצע בחלק של "הצגת הנושא לפני התלמידים".

שיעור שני: יחידת לימוד בנושא אלימות מילולית: אלימות מילולית,  מילים מילים

שיעור שלישי: צפייה בסרט "דובי אח שלך" ופעילות אינטראקטיבית בנושא.

שיעור רביעי: יחידות לימוד "נזהרים במילים", לחוג הזה אני לא הולכת. משפטי אני

שיעור חמישי: מצגת "מה עובר עליי".

שיעור שישי: סיכום על המוצע בחלק "בסיום הפעילויות".

פעילויות בשעות פרטניות: חלוקת הכיתה לשש קבוצות תלמידים. במשך ששת השבועות של ביצוע הפעילות תעבור כל שבוע קבוצה אחרת את אחד המשחקים המוצעים לשעה הפרטנית יחד עם מחנכת הכיתה.

פעילות סיכום

בסיום התהליך מומלצת פעילות סיכום מיוחדת, שבה תוכלו לאסוף את כל המסקנות שהוסקו במהלך השיעורים ולשוחח עם התלמידים על יישום השינוי בכיתה.
אפשר לעשות זאת בשיחה עם התלמידים, בליווי כתיבה משותפת של תקנון כיתתי.

שאלות לדיון:

  • האם למדתם משהו חדש בשיעורים האחרונים על אלימות מילולית? אם כן – מהו?
  • עכשיו אחרי שדיברנו על הנושא בכיתה – מה, לדעתכם, יכול לעזור כדי שתהיה פחות אלימות מילולית בכיתה?
  • האם יש משהו חדש שלמדתם על עצמכם בשיעורים האחרונים?
  • האם יש עוד נושאים שהייתם רוצים שנעסוק בהם בכיתה?

כל אחד רושם על פתק דבר אחד שהוא למד – ודבר אחד שלדעתו יכול לעזור. כל תלמיד קורא בקול את מה שכתב.
המורה רושמת על הלוח המרכזי את כל הרעיונות, ולאחר מכן בוחרים בהצבעה ארבעה רעיונות מובילים, ורושמים אותם על פלקט. אלו יהיו הבסיס לחוזה כיתתי במאבק נגד אלימות מילולית.
שימו לב: על המורה לכוון את הדיון ואת ההצבעה כך שהחוזה שייכתב אחר כך יעסוק בחלק מהכללים האלה: הגדרת אלימות מילולית, איסור שימוש באלימות מילולית בכיתה, תגובות אפשריות לאלימות מילולית, הצעה לחלופה לאלימות מילולית.

לחצו להמשך קריאה
הקטן