שאלה ותשובה
אלימות פיזית והשפלות

שאלה של אם בנושא התמודדות עם אלימות פיזית והשפלות כלפי תלמיד בכתה ה'.

עינב לוק מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה בשפ"י, משרד החינוך.
שאלה

שלום רב,
בני סבל השנה מאיומים, מכות, קללות והשפלות בעיקר מצד ילד אלים מכיתתו. בני התבטא כי הוא לא יודע כמה יוכל לספוג עוד.
בית הספר נכשל בטיפול באלימות במקרה זה ובמקרים אחרים ואינני רואה פתרון.
הוא תלמיד בכיתה ה והרגשתי האישית היא שעדיף להעבירו לבית ספר אחר. מצד שני זו השנה האחרונה בבית הספר.
מה עלי לעשות?

תשובה

שלום רב,
בפנייתך את מתארת מצב שבו בנך סובל מאיומים, מכות קללות והשפלות באופן חוזר ונשנה מצד ילד אחד מכיתתו כמו כן את מציינת כי "בית הספר נכשל בטיפול באלימות". בפנייתך חסרים נתונים המתייחסים לגיל הילדים, האם ישנם ילדים נוספים שסובלים, כמה זמן נמשכת התופעה ומה בית הספר עשה?
ננסה להתייחס לשאלתך ברמה עקרונית על פי ההנחיות המופיעות בחוזר מנכ"ל.
בחוזר מנכ"ל "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות חינוך" ישנה התייחסות מיוחדת לאלימות חוזרת. (חלק ג' עמוד 39). בהנחיות המפורטות מצוין שמעבר לעצירת הפגיעה ודיווח על האירועים לגורמי המקצוע של משרד החינוך והרשות המקומית, מנהל בית הספר יכול לדווח לפקיד סעד או למשטרה על האירועים. דיווח זה נתון לשיקול דעתו של מנהל בית הספר בהתאם לחומרה, גיל הילדים המעורבים ועוד. (לפירוט הקריטריונים להערכת חומרת אירוע ראי סעיף 3.3.2 עמוד 33).
כמו כן, במהלך ההשעיה על המנהל לפנות למפקח הכולל של בית הספר כדי שיכנס ועדה ובאמצעותה תתקבלנה החלטות חינוכיות, טיפוליות ומשמעתיות.
יש לציין כי העברת ביה"ס בשלב זה אינה מומלצת ברמה העקרונית. אנו ממליצים לכם כהורים לקיים פגישה עם הנהלת בית הספר, שבה תביעו את דאגתכם, ותשמעו מבית הספר פרטים כלליים לגבי ההתערבות הנעשית בביה"ס הכוללים שמירה על מוגנות התלמידים. חשוב מאד לפעול בהקדם כדי לגבש תכנית שתכיל הן מענים פרטניים (לתלמיד/ים הנפגעים ולתלמיד הפוגע) והן מענים מערכתיים כגון שיעורי כישורי חיים שבהם התלמידים לומדים להתמודד עם תופעות חברתיות שונות, ולקחת אחריות למעורבות חברתית. אנו תקווה כי הדיאלוג שיתקיים בביה"ס בין ההורים לצוות החינוכי, המבוסס על אמון ושותפות, יסייע בהתמודדות עם האירועים המורכבים שאת מתארת במכתבך.

עינב לוק
ממונה על היחידה למניעת אלימות
שירות פסיכולוגי ייעוצי
משרד החינוך

מיכל זכריה
מדריכה ארצית
שירות פסיכולוגי ייעוצי
משרד החינוך

 

לחצו להמשך קריאה
הקטן