מאמר
אתגר הקשר בין צוותים חינוכיים ובין הורים לתלמידים עם מוגבלות ברפורמת ההכלה וההשתלבות במערכת החינוך הרגילה
ד"ר אליסיה גרינבנק

בעקבות תיקון מספר 11 לחוק החינוך המיוחד שעבר ב-2018 החל משרד החינוך לקדם רפורמה שנועדה להגביר את ההכלה וההשתלבות של תלמידים עם מוגבלות בכיתות רגילות. יישום מדיניות זאת מציבה אתגרים רבים בפני הצוותים החינוכיים במסגרות החינוך הרגיל, וביניהם אתגר הקשר עם הורי התלמידים המשולבים. במאמר זה מתוארות סוגיות המשפיעות על אתגר זה, ומוצעות המלצות להתמודדות מערכתית עם האתגר.

תוכן

בקיץ שנת 2018 אישרה הכנסת את תיקון מספר 11 לחוק החינוך המיוחד. בעקבות זאת, ב-2019 החל משרד החינוך במהלך מערכתי לקידום ההכלה וההשתלבות של תלמידים עם מגוון צרכים במוסדות החינוך הרגיל, מתוך תפיסה שהאפשרות להשתלבות מבטאת שוויון בהזדמנויות הניתנות לכלל התלמידים.

משרד החינוך מדגיש בפרסומיו את התועלת הכפולה של ההכלה וההשתלבות, שלא רק תורמות לקידום התלמידים המשתלבים בחברה ובקהילה אלא גם מסייעות להפוך את חבריהם לספסל הלימודים לסובלניים יותר ולאחראיים יותר לזולתם (משרד החינוך, 2019). אולם לצד התועלת, ההכלה וההשתלבות הן גם אתגר משמעותי עבור הצוותים החינוכיים המלמדים בכיתות הרגילות. הצוותים לא הוכשרו ללמד תלמידים עם מוגבלות, ולמרות זאת הם נדרשים כעת ללמד ולקדם אותם, ולאפשר להם למצות את יכולותיהם.

תיקון מספר 11 עיגן בחוק את זכותם של הורים לבחור עבור ילדיהם את המסגרת החינוכית המתאימה עבורם, והחוק עומד לצידם של הורים המאמינים שהשילוב של ילדם בכיתות רגילות יתרום להם יותר מחינוך במסגרת של החינוך המיוחד. ברם, הורים הרוצים לממש זכות זאת ולשלב את ילדם בכיתות החינוך הרגיל נתקלים לעיתים קרובות בקשיים רבים בעבודתם עם הצוותים החינוכיים במסגרות אלה. במקביל, מורים וגננות המשלבים בכיתותיהם תלמידים עם מוגבלות, מתקשים לעיתים ליצור קשר מיטיב עם הוריהם.

ביבליוגרפיה

גרינבנק, א. (2021). אתגר הקשר בין צוותים חינוכיים ובין הורים לתלמידים עם מוגבלות ברפורמת ההכלה וההשתלבות במערכת החינוך הרגילהפסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=4204

לחצו להמשך קריאה
הקטן