מאמר
ב"אילנות" אשדוד מגוון כלים להתמודדות עם אלימות
מימי פלצ'י, בית הספר הממלכתי "אילנות" אשדוד, המנהלת וצוות בית הספר

הצעה לפעילויות בבית ספר "אילנות" באשדוד כדי להתמודד עם תופעת האלימות במטרה להפחיתה בבית הספר.

תוכן

התפיסה החינוכית

בית הספר "אילנות" הינו בית ספר לחינוך מיוחד, הנותן מענה לתלמידים בעלי מנת משכל תקינה (ממוצעת ומעלה), המאופיינים בהפרעת התנהגות.

בית הספר הנו בית ספר אזורי לתלמידים, בכתות א-ט מאשדוד וממגוון יישובים  מצפון מחוז דרום. כל  תלמידי בית הספר מופנים על ידי וועדת השמה, על-פי חוק החינוך המיוחד.

הצוות החינוכי כולל: מנהלת, יועצת, פסיכולוגית, עו"ס,  מטפלים פרארפואיים מורים לחינוך מיוחד: מחנכים ומורים מקצועיים, סייעים, בנות שירות לאומי. הצוות מלווה ומודרך ע"י יועץ פסיכיאטרי.

התפיסה החינוכית ומטרותיו של ביה"ס נגזרות מהמטרה הכללית של החינוך המיוחד, כפי שמוגדרת בחוק החינוך המיוחד: "לקדם ולפתח את כישוריו ויכלתו של הילד החריג, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה".

          

מסגרת חינוכית מכילה ומאפשרת לצד גבולות וכללים ברורים מהווים תנאי הכרחי לקידומו של התלמיד בתהליך לשמו הגיע לבית הספר. הסביבה החינוכית, מאפשרת לתלמידים פיתוח כישורים התנהגותיים-רגשיים –חברתיים-אקדמיים, ומקדמת לקראת התנהגות מקובלת בחברה.

צמצום פערים לימודיים ושיפור ההשגים הלימודיים בכלל ובמיומנויות יסוד בפרט  בהשוואה להשגים הנדרשים, משמעותיים בעת שילוב התלמיד במסגרת  חינוכית בעתיד וכן מביאים לשיפור הדימוי העצמי של התלמיד בהווה.

התמקצעות הצוות והכשרתו, משמעותיים מאוד לתהליך החינוכי-התנהגותי של התלמידים. שפה אחידה, עקביות והתמדה של כלל הצוות מהווים בסיס הכרחי לעשייה החינוכית.

שיתוף פעולה מלא בתוך הארגון, בין בית הספר והבית וכן עם הגורמים השונים בקהילה משמעותיים לקידומו של התלמיד.

דרכי הפעולה

הכללים הבית ספריים:

הכללים נכתבים בנוסח ובאופן אחיד בכל הכיתות  (כדלהלן).

הבהרות ופירוט נעשות בכתה עם  התלמידים. ואלה הכללים:

 • הצלחתי להימנע מאלימות פיזית.
 • הצלחתי להימנע מאלימות מילולית.
 • הצלחתי להישאר בכתה ולשבת ישיבה הולמת.
 • הצלחתי לשתף פעולה.
 • הצלחתי להתנהג בכבוד.הכללים ביחס למראה התלמיד:
 • צבע שיער טבעי
 • אפשרי עגיל קטן, בתנוך האוזן בלבד. אין להגיע לביה"ס עם פירסינג.
 • יש להגיע לבית הספר בימי הקיץ בחולצות עם שרוול. חל איסור להגיע לבוש בגופייה.
 • יש להגיע לבית הספר בימי הקיץ בנעליים/סנדלים. חל איסור להגיע עם קבקבים מסוג כלשהו.
 • חל איסור לענודד תכשיטים, אפשרי לענוד שרשרת לצוואר.
 • חל איסור להביא פלפון. פלפון שיוחרם ימסר בנוכחות ההורים
 • מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך

טבלה לשיקוף התנהגות 

טבלת ההתנהגות הינה אחד הכלים לשינוי דפוסי ההתנהגות. באמצעות הטבלה התלמיד משקף התנהגותו והתקדמותו.

התלמיד מקבל ניקוד שמטרתו לשקף ולאפשר הצלחה. התנהגות התלמיד מנוקדת ב- 1 / 5 / 10  בהתיחס לאלימות פיזית 1/10.  הניקוד הנמוך ביותר הינו נקודה 1.

מאגר תגובות 

בבית הספר מאגר תגובות המופעל תוך הפעלת שיקול דעת ועל סמך הכרות עם כל אחד מהתלמידים.

ידוע כי התייחסות ותגובות מעודדות ומחזקות להתנהגויות חברתיות ראויות לצד התייחסות ותגובות להתנהגויות אנטי חברתיות, אלימות, פוגעות ומסוכנות משמעותית להצלחתו של הילד.

המללה והתייחסות קוגניטיבית משמעותית מאוד ומאפשרת את התקדמותו של התלמיד.

מטרת התגובות שלהלן, לצמצם ולהכחיד התנהגויות אנטי-חברתיות, פוגעות, אלימות, מסכנות:
 • החצנה – דרך המאפשרת לתלמיד לראות את עצמו מופרד מהבעיה שמכשילה אותו. התייחסות זו מאפשרת לתלמיד לקחת אחריות לנסות להתמודד עם הקושי שלו.
 • המורה יתייחס לקושי כאל ישות נפרדת מהילד. המורה מבצע תהליך של האנשה לקושי, נותן לו שם ומתייחס לקושי כאל ישות המפריעה לילד בהצלחתו.
 • הרחקה מההפסקה, והישארות עם איש צוות בכיתה.  בארוע בו תלמיד השתמש באלימות פיזית במהלך ההפסקה יכנס לכיתה באופן  מיידי.
 • מעמד אורח – תלמיד שמתייחס לאיש צוות באופן פוגע, לא מכבד, יישב בכתה והוא מחוייב לא להפריע. התלמיד מוזמן לבצע משימות לימודיות אך לא משתתף בדיונים ובפעילויות המתקיימות בכיתה. תנאי החזרה למעמד תלמיד: פנייה לאיש צוות באופן מכבד.
 • אחריות- טיפוח, נקיון ותיקון -בעקבות השחתה – בשגרת היומיום התלמידים אחרים על טיפוח ונקיון החצר.
 • ליווי– במצבים  בהם יש צורך בתיווך ובהשגחה אנטנסיביים ילווה  התלמיד ע"י איש  צוות  לכל מקום למשך הזמן שנקבע.
 • השעייה בית ספרית–  בעקבות התנהגות חריגה של תלמיד- התלמיד  יגיע  לבית הספר, יישאר במהלך כל  היום בכיתה. נושאי הלימוד יימסרו לאיש הצוות האחראי  על  התלמיד ביום זה.  התנהגות התלמיד  תשוקף אך לא תחושב בסיכום היום.
 • הגעה לביה"ס באחריות ההורים– במקרים בהם ידווח מלווה ההסעה אודות התנהגות תלמיד שהוותה הפרעה לנסיעה בטוחה, יימסר טלפונית להורים, שבנם לא יגיע בבוקר לביה"ס באמצעות ההסעה, אלא באחריותם לדאוג להגעתו.

חדר פסק זמן

חדר פסק זמן הינו חלק מתוכנית חינוכית-התנהגותית. חדר זה מאפשר לעצור באופן מיידי התנהגות בלתי רצוייה של התלמיד: התנהגות מפריעה, התנהגות שאיננה מקובלת או התנהגות מסכנת, שכל פנייה מילולית מצד אנשי הצוות  לא קדמה להתנהגות רצויה.

החדר מאפשר לתלמיד להיעזר בצוות להתארגן מחדש לקראת חזרה לשגרת היום, תוך מתן אפשרות ללמידה לשאר  תלמידי הכיתה. חזרה לשגרת הלימודים לאחר התייחסות להתנהגות התלמיד , לשמה נכנס לחדר.

 מניעה ועצירת התפרצות אלימה

"בית הספר חייב להבטיח את שלומם ובטחונם של הבאים בין כתליו, ובכך לספק את זכותם של כל ילד וכל ילדה ושל כל מבוגר לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם. (עמ' 3)

"בכל אירוע של התפרצות אלימה העלולה להיות מסוכנת למתפרע, לתלמידים אחרים ולאנשי הצוות יגיב איש הצוות הנמצא בשטח בשיקול דעת. במצב שבו נשקפת סכנה ממשית לשלומו של התלמיד הפוגע או הנפגע או לאיש הצוות ולא ניתן למנוע את ההתדרדרות על ידי שכנוע, אזהרה או כל דרך מילולית אחרת – במצב כזה חייב לעשות הכול כדי למנוע את הפגיעה ולא לאפשר את המשך ההתפרצות האלימה".   ( מתוך: חוזר מנכ"ל סא/4 ג עמ' 25)

השעייה

 ישנם מצבים בהם ההשעייה הינה צעד חיוני ומשמעותי לתלמיד עצמו ולתלמידים האחרים- התנהגות המסכנת את התלמיד או את הסובבים. התנהגויות תלמיד המחייבות שיחת צוות, בסגירת יום, אודות השעייתו הינן: טיפוס על עצים וגגות, זריקת אבנים וריהוט, יציאה משטח בי"ס ואלימות כלפי צוות.

במידה ותלמיד התנהג באלימות פיזית כלפי איש צוות , תיבחן גם הגשת תלונה במשטרה.

מטרת התגובות שלהלן, לעודד להגביר ולטפח התנהגויות חברתיות, מכבדות.

 יידוע הורים אודות הצלחת תלמיד באמצעות טלפון, מחברת קשר

תגמול אישי

 מטרתו של התגמול האישי לפתח ולהגביר התנהגויות רצויות ומקובלות. פיתוח דימוי עצמי חיובי, ביטחון עצמי תחושת הצלחה וסיפוק. יש לכוון את התלמיד לבחירת יעד בר השגה ולהקפיד על תגמול  הולם.

•  הצוות והתלמיד בוחרים התנהגות טעונה שיפור: שיתוף פעולה, עזרה לזולת, המנעות מאלימות כניסה בזמן לכתה, ביצוע משימות לימודיות, הבאת ציוד, שימוש בתקשורת מילולית להבעת צורך וכד'.

• הצוות מגדיר עם התלמיד את מספר פעמים ומשך הזמן להשגת היעד: במשך 3 שיעורים ביומיים הקרובים באחריותך להיכנס לכיתה.

• התלמיד בתיווך הצוות בוחר תגמול אישי המחזק את השגת היעד: כניסה לחדר מסויים, פעילות מועדפת ע"י התלמיד, מפגש עם איש צוות, משחק, ועוד. המחזקים נבחרים בשיתוף התלמיד ובעקבות סקר מחזקים.

תגמול כתתי

 מטרתו של התגמול הכתתי לפתח ולהגביר התנהגויות רצויות ומקובלות, בקרב הכתה כקבוצה חברתית: לחזק קשרים חברתיים, גיבוש כתתי, אחריות קבוצתית ותחושת שייכות.

• הצוות והתלמידים בוחרים התנהגות טעונה שיפור או התנהגות שיש לבסס ולחזק: כניסה בזמן, התייחסות לתלמיד דחוי, שיתוף פעולה במהלך שיעור וכד'.

• הצוות מגדיר עם התלמידים את מספר הפעמים ומשך הזמן להשגת היעד.

• התלמידים בתיווך הצוות בוחרים תגמול המחזק את השגת היעד: צפייה בסרט וידאו, הפסקה פרטית ועוד.

 תעודות הערכה

• בכל יום שישי , בסיכום השבועי , מוענקות במסגרת כיתתית תעודות הערכה .לתלמידים שצברו ניקוד כדלהלן:

• מצטיין- התלמיד שצבר 95% מהניקוד האפשרי

• טוב מאוד- התלמיד שצבר 90% מהניקוד האפשרי

• טוב- התלמיד שצבר 80% מהניקוד האפשרי

תעודת מופת 

 במהלך החודש צופה הצוות החינוכי בהתנהגות התלמידים במטרה לאתר התנהגויות רצויות . במפגש חברת התלמידים, המתקיים בכל ראש חודש, מוענקות תעודות מופת לתלמידים, לדוגמה: נתת עצה טובה לחבר, השאלת לחבר…, התנהגת באדיבות, גילית איפוק ועוד.

מחנך הכיתה  יקיים רישום ומעקב  אחר חלוקת התעודות לתלמידים.

• תמונת התלמידים שקבלו תעודת מופת מוצגת במרחב בית הספר על גבי תעודת מופת גדולה וייצוגית.

• אחידות באמירות-להלן מספר אמירות שמבטאות את הכבוד והביטחון שברצונינו להעניק לתלמיד. אין  באפשרותינו להעלות את כל האפשרויות, העיקרון המנחה: אמירה שמתייחסת ל"עזרה" "כבוד"  ו"בטחון".

תעודת מצטיין  בית ספרי

תעודת מצטין בית ספרי תוענק לתלמיד שצבר 95% מהניקוד האפשרי במהלך  3 שבועות בחודש

מטרת התעודה לעודד ולחזק בקרב התלמידים עקביות והתמדה להתנהגויות רצויות ולהביע הערכה להצלחה זו.

שישי מתוק-מתוק ועוד 

מטרה: לטפח בקרב התלמידים התנהגות מקובלת בעת התמודדות עם תסכולים ואכזבות תוך הימנעות מאלימות פיזית.

•  בכל יום ו' מוזמנים לחדר המורים תלמידים שהצליחו להימנע מאלימות פיזית (100% הצלחה). בחדר המורים מתקיים מפגש חגיגי של התלמידים עם מנהלת ביה"ס, מסביב לשולחנות ערוכים בממתקים ושתיה. במפגש מתקיימת פעילות הנאתית מגוונת. כל תלמיד מקבל בתום המפגש ממתק אישי לאחר שחזר לכיתה. בכל שבוע  שמגיע התלמיד  מוחתמת הכרטיסיה אישית.

פתקית שמוענקת לתלמיד שהגיע למפגש שישי מתוק בצירוף ממתק אישי

                               

כרטיסיה לצבירת חתימות מנהלת לקבלת פרס מתוק ועוד

                       

תלמיד שצבר 4 חתימות מוזמן לבחור בשבוע הרביעי, ב"מתוק ועוד" פרס סמלי. 


חדר אח"מ

אח"מ- אקלים חינוכי מיטבי, אשיות חשובה מאוד.

מטרה: שיפור אקלים חינוכי מיטבי. הפחתת האלימות, טיפוח התנהגות מכבדת, תוך, הגברת המוטיבציה ותחושת השייכות לביה"ס , בקרב התלמידים.

החדר מהווה אפשרות לבילוי הנאה והפוגה.  בחדר ציוד  ומשחקים כגון: טניס שולחן, מחשב, playstation, טלויזיה, מערכת שמע, סנוקר, הוקי אוויר ומשחק כדורגל שולחני.

השגים נדרשים כתנאי כניסה לחדר:

 • 100% הצלחה להימנע מאלימות פיזית .
 • התנהגות ללא חציית קווים אדומים בית ספריים.
 • 100% הצלחה להתייחס בכבוד לצוות החינוכי.
 • יעד אישי המוגדר ע"י צוות הכיתה.
 • פרק זמן לעמידה בהישג הנדרש-שבועיים. 

 

ביבליוגרפיה

מימי פלצ'י, מנהלת בית הספר mimilanot@walla.com

 

לחצו להמשך קריאה
הקטן