משחק
הדרך לפיתרון – משחק תחנות לפתרון בעיות
דינה ציונית, צוות חינוך חברתי וכישורי חיים, מטח. יעוץ לגיל הרך: ד"ר עידית ליוש, בשיתוף הקרן לקידום מקצועי, הסתדרות המורים

משחק מסלול ובו ארבע תחנות. באמצעות המשחק יבינו הילדים כי אחרים עשויים לגלות רגשות שונים לאותם האירועים, ורגשות אלה לגיטימיים.

מטרות

1. הילדים יבינו שמצבים שונים מעוררים רגשות שונים.

2. הילדים יפתחו מודעות והבנה לקשר שבין רגשות להתנהגות, וידעו לבנות רצף של סיבה ותוצאה.

3. הילדים יבטאו את עצמם, יקיימו שיח על רגשות ויפתחו כישורי שפה.

4. הילדים יחשבו על התמודדות עם מצבים המעוררים רגשות שונים, יתרגלו את דרכי ההתמודדות וידונו בכך.

הנחיות

רקע

קיימת היום הסכמה שהמשחק, באופן כללי, הוא צורך בסיסי וחיוני. המשחק תורם רבות לפיתוח הלומד, גורם לתהליכי שינוי, מגביר את המוטיבציה ומסייע ללמידה של מיומנויות בכל התחומים . תרגול מיומנויות שפתיות באמצעות משחקים מגוון ומעשיר את עולמם של הילדים. כשמדובר בשיח על רגשות, ההתנסות והתרגול חשובים אף יותר שכן הם עוזרים להפנים את הרגשות.
במשחק זה הילדים יְתרגלו זיהוי של הרגשות העולים מהאירועים, ויפתחו מודעות לרגשות מתוך הקשבה לחברים. המשחק יאפשר היכרות עם רגשות מגוונים והמללה של רגשות, ויתרום לפיתוח הבנה טובה יותר של רגשות.
באמצעות המשחק יבינו הילדים כי אחרים עשויים לגלות רגשות שונים לאותם האירועים, ורגשות אלה לגיטימיים. תוך כדי משחק יְתרגלו הילדים התמודדות עם אירועים שונים. כאשר חבריהם יְפרשו או יפתרו את אותו האירוע בדרך אחרת מהם, הם יבינו שמצבים שונים מעוררים רגשות שונים ואפשר להתמודד איתם בדרכי התמודדות שונות.
המשחק מעודד חשיבה עצמאית, דמיון ויכולת ביטוי. במהלך המשחק הילדים לומדים את האירוע הנבחר לעומקו ומעניקים לו נפח ועלילה – התייחסות למקום האירוע, ותיאור הבעיה, הדמויות, הרגשות שלהן ודרכי ההתמודדות

* טל, מ'. (1993). שילוב המשחק בתהליכי למידה. תל-אביב, מכללת לוינסקי לחינוך – המרכז להשתלמות עו"ה ומשרה"ח – המרכזים הפדגוגיים. עמוד 6.

 

 

המשחק:

אביזרים למשחק – 4 חישוקים

3 שלטים, קלפי המשחק לפי נושאים

גלגל פתרונות

 

מהלך המשחק 

יש להניח על הרצפה 4 חישוקים.
ליד כל חישוק יש להציב שלט שעליו כתובים מספר התחנה ושמה. ליד כל חישוק יש להניח את קלפי המשחק המתאימים לתחנה, בהתאם להנחיות בכל תחנה.

בתחנה 4 יש להניח את גלגל הפתרונות.
המשחק הוא משחק תחנות שבמהלכו נחשפים הילדים לאירועים שונים. עליהם להמציא סיפור מתאים לאירוע, לחשוב על הבעיה המוצגת בו, לבחור את אחד המקומות המוזכרים במשחק (גן שעשועים, בית, גן ילדים ושדה), לתאר את הרגשות שבאים לידי ביטוי באירוע, לבחור אחד מהפתרונות המוצעים בגלגל הפתרונות.

שמות התחנות:

תַחֲנָה 1 – הַמָקוֹם

תַחֲנֶה 2 – הַבְּעָיָה

תַחֲנָה 3 – הָרְגָשׁוֹת

תַחֲנָה 4 – הַפִּתְרוֹן

 

הצעות לפעילות בכל תחנה:

תחנה 1 – המקום

הילד או הילדה המשחקים יעמדו בתוך החישוק הראשון. לצד החישוק מונחים ארבעת קלפי המקומות, האיורים גלויים.

בשלב זה עליהם לבחור את מקום ההתרחשות שמתואר בתמונה שבחרו: גן שעשועים, בית, גן ילדים, שדה.

אפשר להיעזר בשאלה – איפה התרחש הסיפור?

 

תחנה 2 – הבעיה

הילדים יתקדמו לחישוק הבא. לצד החישוק מונחים קלפי אירועים.

הילדים ירימו קלף מהערימה ויתחילו לספר את הסיפור. אפשר לתת להם קצה חוט להתחלת הסיפורים: פעם אחת… אתמול… בשבוע שעבר… עליהם לתאר את הבעיה המתוארת בקלף שהרימו מהערימה. הילדים ידגישו מה הבעיה בסיפור.

אפשר להיעזר בשאלות – מה קרה בסיפור? בין מי למי המריבה / הסכסוך / חילוקי הדעות? כמה דמויות יש בתמונה? מה מספרות לנו הבעות הפנים של הדמויות בתמונה? תוכלו לחשוב מה קרה לילדים, מה קרה ביניהם?
כוונו אותם להמשיך את התיאור שהתחילו קודם, למשל:פעם אחת שני ילדים רבו כי…

תחנה 3 – הרגשות

הילדים יתקדמו לחישוק הבא. לצד החישוק מונחים קלפי הרגשות, האיורים גלויים. בשלב זה עליהם לבחור מבין מגוון הרגשות המפוזרים ליד החישוק.

הילדים יפרטו את הרגשות שבאים לידי ביטוי בסיפור, וישערו כיצד הילדים בסיפור מרגישים.

אפשר להיעזר בשאלה – איך הילדים בסיפור מרגישים? אם יש ילדים שמתקשים לענות, אפשר לשאול – איך הייתם מרגישים במצב כזה?

תחנה 4 – הפתרון

הילדים יתקדמו לחישוק הבא, ויבחרו את הפתרון המתאים מתוך גלגל הפתרונות. הילדים יסבירו מה הפתרון הכי מתאים לבעיה שמוצגת בסיפור שלהם. אם לדעת הילדים אין פתרון מתאים בגלגל, הם יוכלו להציע פתרון משלהם.

 

שאלו את הילדים

מה אפשר לעשות כדי לפתור את הריב בין הילדים שבסיפור?

מה אפשר לעשות כדי לעזור לילד או לילדה?

מה היית עושה במצב כזה?

בגלגל הפתרונות אפשר למצוא את הפתרונות האלה:

מתעלמים

אומרים איך מרגישים

משוחחים

פונים לעזרה

נרגעים

עוזרים

עוצרים

חושבים

מוותרים

מבקשים סליחה

אם לדעת הילדים אין פתרון מתאים בגלגל, הם יוכלו להציע פתרון משלהם.

 

מאגר תמונות לתחנות בקבצים נפרדים

תַחֲנָה 1 – הַמָקוֹם

תַחֲנֶה 2 – הַבְּעָיָה

תַחֲנָה 3 – הָרְגָשׁוֹת

תַחֲנָה 4 – הַפִּתְרוֹן

שלטים לתחנות

 

לחצו להמשך קריאה
הקטן