מערך שיעור
כתיבת חוויה – אירוע
פיתוח:נועה שפירא ושלמה זיס, יעוץ: שרה ליפקין ותהילה גרינוולד

בפעילות זאת התלמידים יכתבו על חוויה שעברו, הקשורה לאלימות או לאקלים בכיתה ובבית-הספר.

רקע

בפעילות זאת התלמידים יכתבו על חוויה שעברו, הקשורה לאלימות או לאקלים בכיתה ובבית-הספר.

מטרות

א. חינוך חברתי – שיפור האקלים בכיתה ומניעת אלימות בבית-הספר
ב. חינוך לשוני – כתיבת חוויה

שימו לב לכל שלב בהפעלה מבחינת החינוך החברתי ומבחינת החינוך הלשוני.

הנחיות

א. חלקו לתלמידים את הדף לתלמידים.

 • הדף לתלמידים הוא שלב מקדים שעוזר בתהליך הכתיבה ולאחריו התלמידים יכתבו טקסט שלם
  ב. חלקו את התלמידים לקבוצות או לזוגות.
  ג. משך הזמן לכתיבת החוויה והדיון בכיתה: שני שיעורים
  ד. הקראה בכיתה – התלמידים יקריאו בכיתה את החוויות שכתבו.
  שימו לב: כדי למנוע מצבים לא נעימים, בקשו מהתלמידים להימנע מלהזכיר את שמות המעורבים באירוע.
  ה. שאלו את התלמידים:
  1. מדוע בחרתם לספר על החוויות האלה?
  2. מה אתם ממליצים לעשות בעקבות החוויות שכתבתם עליהן?

שימו לב: ייתכן שבעקבות העלאת החוויות יעלו נקודות נוספות לדיון, כגון:
1. מה הם חוויות או אירועים לא נעימים/פוגעים?
2. האם צריך לעזור לחברים בצרה או שאפשר גם לעמוד מן הצד?
3. כיצד ניתן להתמודד עם אלימות?
4. למי ניתן לפנות בבית-הספר?

שימו לב: ייתכן שבעקבות חוויות שונות של התלמידים יהיה צורך ליידע את היועצת של בית-הספר.

הישגים נדרשים

עד סוף כיתה ו

כתיבת חוויה
הישג נדרש 1 – כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים
כתיבה בתבנית (חוויה) תוך הצגת נקודות מבט שונות

הישג נדרש 2 – הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית
א. מתן כותרת, כותרות משנה ו/או חלוקה לפסקות
ב. ארגון רעיונות במבנים מתאימים
ג. רצף בין משפטים ובין פסקות ושימוש בקשרים (זמן, סיבה ותוצאה)

דיון בכיתה
הישג נדרש 1 – האזנה ודיבור למטרות שונות
השתתפות בשיחה ובדיון תוך:
1. הקשבה ותגובה הולמת לדברי אחרים
2. השתלבות בדיבור על-פי המוסכם


תודה ליעל לשם, מחנכת בבית ספר גבע, גבעת עדה.

לחצו להמשך קריאה
הקטן