וידאו
להתעלות על עצמך
דינה ציונית, שלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

הסרט עוסק בנמרוד, ילד חדש בכיתה שאינו מדבר, בשל כך תלמידי הכיתה מתנכלים ומציקים לו.

על הסרט

נמרוד הוא ילד חדש בכיתה. תלמידי הכיתה מביעים מיד התנגדות כלפיו, לועגים לו ומשליכים עליו קליפות תפוזים, וכשהוא אינו עונה להם הם מכים אותו. נמרוד לא מדבר עם איש בבית הספר – לא עם חבריו לכיתה ואף לא עם המורות. הוא מסתגר בתוך עצמו.
בעזרת חברה לכיתה הוא יוצר קשר עם ארנבון. נמרוד מטפל בו וחש כלפיו אחריות. מתוך התובנות שלו הנובעות מהטיפול בארנבון הוא מבין שגם הוא, כמו הארנבון צריך להתאמץ. הוא מתחיל לדבר ולתקשר עם חבריו לכיתה.

הסרט עוסק בנושאים:
– אמונה עצמית.
– קבלת האחר.

מטרות

– התלמידים יפַתחוּ רגישות כלפי תלמידים חדשים בכיתה.
– התלמידים ינסו לחזק את האמונה העצמית – אצל עצמם ואצל חבריהם.
– התלמידים ייעזרו בדוגמאות לצורך הבנת מצבים חברתיים.

הנחיות

1. צפו בסרט יחד עם התלמידים. ( 6:56 דקות)
* מומלץ לצפות בסרט פעם אחת ברצף, ופעם נוספת לצפות בו לסירוגין ולעצור את הקרנתו מדי פעם, בהתאם לשאלות שבסעיף 2.

2. שאלו את השאלות לדיון (השאלות מלוות את עלילת הסרט):
א. הסרט מתחיל במשפט שהוריו של נמרוד אומרים לנמרוד: "אנחנו סומכים עליך".
שערו: מדוע אמרו לו הוריו שהם יכולים לסמוך עליו?
ב. מה דעתכם: מה עובר על נמרוד בכיתה החדשה? כיצד הוא מרגיש לנוכח ההתנהגויות של תלמידי הכיתה הוותיקים?
ג. מדוע לדעתכם נמרוד אינו יוצר קשר עם הילדים האחרים בכיתה? מדוע אינו מגיב אליהם או מדבר עמם? תוכלו להסב את תשומת לבם של התלמידים לקשיים אפשריים: אולי נמרוד הוא ילד ביישן? אולי הוא נפגע בבית הספר הקודם? אולי הוא ילד שמעדיף להסתגר? ואולי תגובותיהם הלא-סימפטיות של תלמידי הכיתה הוותיקים עוצרות אותו?
ד. מה דעתכם: אילו נמרוד היה אילם, האם היה מתקבל על ידי הילדים ביתר הבנה? מדוע?
ה. תוכלו להציג גם את הצד של התלמידים האחרים, שגם הם עלולים להיות במבוכה מכיוון שאינם יודעים איך להתנהג מול ילד שאינו עונה להם.
ועם זאת, יש להעלות את השאלה: האם זוהי סיבה שמצדיקה//יש בכך כדי להצדיק התנהגות אלימה כלפיו?
ו. נמרוד אומר לארנבון שהוא מטפל בו: "בשביל להתחזק צריך להתאמץ, צריך להתעלות על עצמך". זהו גם שמו של הסרט. מדוע, לדעתכם?
ז. האם משפט זה נכון גם לגבינו, בני האדם, ולא רק לגבי הארנבונים?
ח. ספרו ותנו דוגמאות למקרים שבהם היה קשה לכם להתבטא, לומר את מה שאתם רוצים להגיד, והתגברתם על כך. אפשר לתת דוגמה לאירועים מהכיתה ומחוצה לה.

3. התלמידים ינסו לחזק את האמונה בעצמם בעזרת הפעילות הבאה:
א. הם יכתבו על דף את הפרטים הבאים:
בשביל להתחזק ב…
אני צריך/צריכה להתאמץ ב…
(הפעילות תיעשה ללא שמות. מומלץ להכין דפים בגודל נייר מחברת.)
ב. התלמידים יקפלו את הדפים ויניחו בקופסה.
ג. אפשר לקחת כמה מהדפים, להקריא את הכתוב בהם ולבקש משאר הילדים לתת למי שכתב/ה אותו עצה איך להתחזק במה שביקש/ה להתחזק.

מידע נוסף למורים:

מעיָן ספיר נרצחה באכזריות ליד ביתה ברחובות ב-27.05.05. משפחתה בחרה להנציח את זִכרה באמצעות תחרות סרטים קצרים. נושא התחרות הוא המלחמה באלימות, בסמים ובאלכוהול. התחרות היא פרי יוזמתה של המשפחה, ושותפים עמה גם עיריית רחובות, המשרד לביטחון הפנים באמצעות אגף קהילה ומניעת פשיעה – מציל"ה, הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, ומשטרת ישראל.

המידע מתוך: אתר האינטרנט של המשרד לביטחון פנים
הסרט באדיבותתחרות הסרטים ע"ש מעין ספיר ז"ל

ביבליוגרפיה

תודות: למשפחת ספיר וליענקל'ה שמעוני, מפיק התחרות
הסרט הוכן ע"י כיתה ה2, בית הספר בגין, רחובות
בעלי הזכויות על הסרט: תחרות הסרטים ע"ש מעין ספיר ז"ל

לחצו להמשך קריאה
הקטן