משחק
מה עושים? משחק לגני ילדים
דינה ציונית, מטח, ייעוץ: ד"ר עידית ליוש, בשיתוף הקרן לקידום מקצועי של הסתדרות המורים

במשחק: גלגל מסתובב המציע לילדים 10 רעיונות להתמודדות עם מצבים מאתגרים בחיי היום יום שלהם (אחד מהם הוא של הילדים).

על הילדים לסובב את הגלגל ולהגריל פתרון. לפי הפתרון יהיה עליהם לבחור מצב שדורש כזה פתרון.

הילדים יספרו מדוע לדעתם הפתרון עשוי לפתור/לעזור להתמודד עם האירוע המתואר.

מטרות

הילדים יכירו דרכים מגוונות להתמודדות עם מצבים בחיי היום יום.
הילדים יבינו שיש בכוחם להתמודד עם מצבים מאתגרים.
הילדים יפתחו את דמיונם, ואת שפתם, כדי לתאר את המצב הנתון (בקלפים) ולהרחיב את התיאור על הפתרון.

הנחיות

במשחק:

גלגל מסתובב המציע לילדים 10 רעיונות להתמודדות עם מצבים מאתגרים בחיי היום יום שלהם (אחת מהן היא של הילדים).
הפתרונות הם:

מתעלמים
אומרים איך מרגישים
משוחחים
פונים לעזרה
נרגעים
עוזרים
עוצרים, חושבים
מוותרים
מבקשים סליחה
הפתרון שלי

2. 21 קלפים  מאוירים המתארים מצבים  בחיי היום יום של הילדים.

 על הילדים לסובב את הגלגל  ולהגריל פתרון. לפי הפתרון יהיה עליהם לבחור מצב שדורש כזה פתרון.

למשל פתרון שהוגרל הוא – לשתף בהרגשה.

מתוך הקלפים המפוזרים על השולחן הילדים יבחרו אירוע שהפתרון מתאים לו ויסבירו מדוע.

האירוע שהילדים עשויים לבחור – 2 ילדות משוחחות וילד עומד בצד.

הילדים יספרו מדוע לדעתם הפתרון עשוי לפתור/לעזור להתמודד עם האירוע המתואר.

 

הוראות למשחק:

*יש להכין מראש סיכה מתפצלת כדי שאפשר יהיה לנעוץ אותה במרכז הגלגל בסימון המיועד לכך (X).

מומלץ להדפיס את גלגל הפתרונות על A3.

על השולחן תונח ערימת קלפים (כשהאיורים גלויים, כמו מחסן).

על השולחן יוצג הגלגל ובו הפתרונות המאוירים. הפעילות מתאימה רק לאחר שהילדים למדו על דרכי ההתמודדות שמופיעים בטבלה.

כל ילד/ה בתורם יסובבו את הגלגל ויגרילו פתרון. לפי הפתרון יהיה עליהם לבחור מצב שדורש כזה פתרון.

למשל פתרון שהוגרל הוא- לשתף בהרגשה.

מתוך הקלפים המפוזרים על השולחן הילדים יבחרו אירוע שהפתרון מתאים לו ויסבירו מדוע.

לגננות: מצורפים קלפים רקים- תוכלו להוסיף איורים לבחירתכן.

לחצו להמשך קריאה
הקטן