וידאו
נס או צירוף מקרים – פעילות לחנוכה
קרן הדר, צוות החינוך החברתי, מטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי, הסתדרות המורים

מערך שיעור לחנוכה העוסק בשאלה מהו נס והמשמעויות שלו בחיינו. הפעילות מלווה סרטון.

 

רקע

על פי המסורת היהודית, לחג החנוכה גם משמעות נסית בולטת במיוחד – נס פח השמן. בנס חג החנוכה, השמן שאמור היה להספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים.
במסורת היהודית, הנס הוא התערבות אלוהית גלויה או סמויה במאורעות, לעתים תוך הפרת חוקי הטבע, למען יחידים נבחרים או לטובת עם ישראל" (מתוך: לקסיקון לתרבות ישראל).
פירוש אחר ויומיומי של המושג "נס" הוא: "אירוע שסיכויי התרחשותו קטנים מאוד".
פעילות זו עוסקת במושג "נס", כפי שהוא מופיע בחיי היום-יום של התלמידים.
במהלך הפעילות יצפו התלמידים בסרטון של תאגיד השידור "כאן" ("כאן | קורים נסים? – אבישי עברי יצא לבדוק"). הסרטון בודק כיצד המושגים "נס" ו"צירוף מקרים" סותרים או משלימים זה את זה. הטענה העולה בסרטון היא כי בסופו של דבר הכול עניין של בחירה ושל האופן שבו אתה מפרש את העולם והמתרחש בו, שכן גם צירוף מקרים מיוחד יכול להיחשב כנס.

מטרות

1. התלמידים יבחנו את המושג "נס" ומשמעותו בעבר ובהווה.
2. התלמידים יעסקו בשאלה מהו נס עבורם.
3. התלמידים יהיו מודעים לכך שגם האמונה ב"נס" אינה צריכה למנוע מהאדם להיות אקטיבי ולפעול ככל יכולתו למען מטרותיו.

הנחיות

פתיחה:
בקשו מהתלמידים להעלות משפטים מחיי היום-יום שלהם עם המילה "נס", או לחילופין משפטים ששמעו בסביבתם או בתקשורת. כתבו את המשפטים על הלוח.
למשל: "איזה נס קרה לי היום – נשארה לי בדיוק המידה האחרונה של החולצה שרציתי בחנות!", "אני צריך נס כדי להצליח במבחן", "נפלתי כשרכבתי באופניים ובנס לא נפצעתי", "קרה נס והילדים לא היו בגן שנפגע בהתקפת טילים".
בעקבות המשפטים שעלו תוכלו לשאול את התלמידים:
• מה הכוונה במילה "נס"?
• אילו תחושות העלו בכם המשפטים שכתבתם?

דיון בעקבות הצפייה בסרטון:
הציגו בכיתה את הסרטון הבא באמצעות הקישור הרצ"ב או בלחיצה על כפתור Play.

 

לאחר הצפייה תוכלו לשאול את התלמידים:
• כיצד הסרטון מגדיר לדעתכם את המושג "נס"?
• כיצד הסרטון מתייחס למושג "צירוף מקרים" בהקשר של נס?
• מה דעתכם על המשפט שאומר אבישי עברי בסוף הסרטון – "נראה שזה עניין של בחירה. מי שכועס על העולם ורוצה לראות בו מקום אדיש ואכזר קורא לזה צירוף מקרים. מי שאוהב את העולם ורוצה לחוש אסיר תודה כלפיו, קורא לזה נס". האם אתם מסכימים עם המשפט?

דיון בנושא אחריות אישית:
חלק זה של הפעילות יעלה את נושא האחריות האישית ומידת האקטיביות בהקשר של "נס". תוכלו לשאול את התלמידים:
• האם אפשר לסמוך על נסים?
• האם כשאומרים "נס" מתכוונים שלאדם לא היה חלק בכך?
• האם אמונה ב"נס" משפיעה על תחושת האחריות והשליטה שלנו?

כדאי להבהיר לתלמידים כי אמונה ב"נס" אינה חייבת לסתור לקיחת אחריות ונקיטת יוזמה. אם מתאים, תוכלו להיעזר בסיפור המצורף להמחשת הנושא:

"היה היה איש אחד מאמין מאוד באלוהים… אבל ממש!
יום אחד החל שיטפון עז וגובה המים הגיע לאותו איש עד למותניים.
לפתע שטה לעברו סירה ואנשים על הסירה צועקים לעברו: 'יש שיטפון! בוא תעלה על הסירה, שלא תטבע! שלא תמות!'
האיש מחליט לא לעלות ואומר: 'אלוהים יעזור לי'
כעבור זמן מה המים כבר עברו לו את הפופיק.
באים אליו כמה אנשים על גבי ספינה וצועקים לעברו: 'יש שיטפון! בוא תעלה על הספינה, שלא תטבע! שלא תמות!'.
האיש שוב מחליט לא לעלות ואומר: 'אלוהים יעזור לי'
הזמן עובר והמים מגיעים לו עד הראש!
טסים לעברו כמה אנשים עם מסוק אומרים לו: 'יש שיטפון! בוא תעלה על המסוק, שלא תטבע! שלא תמות!'
האיש מחליט פעם נוספת לא לעלות ואומר: 'אלוהים יעזור לי'.
לבסוף המים עוברים את ראשו והאיש מת ומגיע לגן עדן. כאשר הוא פוגש באלוהים הוא שואל אותו: 'אלוהים, למה לא עזרת לי?!'.
עונה לו אלוהים: 'אני לא עזרתי?! שלחתי אליך גם סירה, גם ספינה וגם מסוק! בעיה שלך שלא עלית…' ".

סיכום:
תוכלו לשאול את התלמידים: האם יש "נס" שאתם מייחלים לו? האם יש דרך שבה אתם יכולים לפעול על מנת שה"נס" אכן יתממש?

 

לחצו להמשך קריאה
הקטן