מערך שיעור
"עושים שולם"
דינה ציונית, שלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

החוברת עושים שולם היא חוברת פעילות לתלמידים בכיתות ג-ד. בשבעת הפרקים שלה היא עוסקת בנושאים שעניינם מניעת אלימות לסוגיה – פיזית ומילולית.

רקע

בראשית החוברת הכותבות פונות אל התלמידים בשאלות אישיות על גילויי אלימות כלפיהם בבית-הספר. הפנייה האישית אל הקוראים הצעירים והניסיון לבדוק כיצד הרגישו ומה חשבו באותם הרגעים, יוצרת קרבה מידית ופתיחה טובה להמשך העבודה בחוברת.

למעשה, זאת שיטת העבודה בחוברת: הצגת מצבים, שהתלמידים נדרשים להפעיל בהם את שיקול דעתם ולהחליט אם ההתנהגות הזאת היא אלימה או חברית, וכן להציע פתרונות משל עצמם.

מגוון הפעילויות בחוברת מלווה בשירים, פרי עטם של משוררים, ובהם: דליה רביקוביץ, שלומית כהן-אסיף, אלי רווה ואחרים. השירים עוסקים במצבים של ילדים המתנהגים כלפי ילדים אחרים באלימות, בקללות, ומכנים אותם בשמות גנאי.

ובצד ההתמודדות עם מצבים כאלה – יש גם מסר חשוב: יש לנו אחריות לא לאפשר לחברינו להציק לאחרים! זהו מסר של מודעות ושל הבנה לעצם המעשה. יש כאן חשיבה על הנפגעים, על רגשותיהם ועל המצב החברתי שהפוגעים והנפגעים נמצאים בו.

בחוברת איורים של אודי טאוב, שקשר בין הטקסטים לבין האיורים בצורה בהירה ושובה את עין. האיורים ממלאים תפקיד חשוב: הם מפרשים, מדגישים ומשלימים את הנאמר בשירים. חלק מהאיורים עומדים באופן עצמאי, והם מתארים מצבים בצורה בהירה ללא טקסט.

מטרות

  1. צעד אחר צעד התלמידים לומדים להבחין בין אלימות מילולית לבין אלימות פיזית.
  2. הם נחשפים למצבים מצוירים הממחישים מצבי אלימות, ונדרשים, תוך כדי פעילויות משחק, חקר ויצירה, להיות חלק מאותם המצבים.
  3. התלמידים מתבקשים להציע הצעות וללמוד נורמות התנהגות והבעת רגשות בחברה.

הנחיות

אל חוברת הפעילויות לתלמידים צורף מדריך למורה, ובו מאמר העוסק במאפיינים ההתפתחותיים של ילדי בית-הספר היסודי, מאת ד"ר רונית פלוטניק, פסיכולוגית חינוכית והתפתחותית. המדריך למורה מציע הגדרות נבחרות למושג אלימות, הלקוחות  מהספרות המקצועית. בנוסף, המדריך מציע דרכי התייחסות בהיבטים שונים למושג אלימות, על-פי קריטריונים שנקבעו במחקרים. ההתמקדות המרכזית היא במצב אלימות שבין מציק לקורבן.

במדריך יש גם הדרכה לעבודה בשירים שהובאו בחוברת לתלמידים. לכל שיר נכתבו הערות דידקטיות ותיאור של המטרות הנלמדות ברמות ההתנהגותית- חברתית והקוגניטיבית.

הספר מאת: ברכה עינת, ישראלי נורית, רדיאנו ציקי, הוצאה לאור: יסוד הוצאה לאור, חולון

המלצות נוספות

"ברוגז אף פעם" ו"כל אחד טיפוס מיוחד"

לחצו להמשך קריאה
הקטן