מאמר
שלב המעבר מגן הילדים לבית הספר
נכתב על ידי לשכת המדענית הראשית במשרד החינוך

שלב המעבר מגן הילדים לכיתת הלימוד הוא שלב משמעותי וחשוב בחייהם של תלמידות ותלמידים.

הסקירה היומית של לשכת המדענית הראשית עוסקת היום בקשר בין צוותי ההוראה וההורים בשלב מעבר זה.

המאמר הראשון בחן את עמדותיהם ותפיסותיהם של עובדי ועובדות הוראה בנוגע לקשר בינם לבין ההורים בשלב המעבר בין הגן לבית הספר.

המאמר השני בחן את תפיסותיהן של אימהות לילדים בשלב המעבר מגן הילדים לבית הספר בנוגע לקשר שלהן עם צוותי ההוראה, ומה הם הגורמים השונים החשובים להן בקשר זה.

לקריאת המאמרים המלאים

ביבליוגרפיה

המסמך נכתב על ידי לשכת המדענית הראשית במשרד החינוך

לחצו להמשך קריאה
הקטן