מערך שיעור
חנוכה- פעילות בנושא גבורה
עינת שמחי, דינה ציונית, שיר דרור ושלמה זיס, מטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

גבורה היא תופעה אוניברסאלית, אולם בכל תרבות וכל תקופה, ניתנת לה משמעות אחרת. כל דור בוחר את גיבוריו וכל תרבות יוצרת את גיבוריה. בפעילות זו נתמודד עם המושגים "גבורה" ו"התגברות", כערכים הנובעים מסיפור חג החנוכה ומהתרבות היהודית.

רקע

גבורה היא תופעה אוניברסאלית, אולם בכל תרבות וכל תקופה, ניתנת לה משמעות אחרת. כל דור בוחר את גיבוריו וכל תרבות יוצרת את גיבוריה. בפעילות זו נתמודד עם המושגים "גבורה" ו"התגברות", כערכים הנובעים מסיפור חג החנוכה ומהתרבות היהודית.
סיפור החג בקצרה:
במאה השנייה לפני הספירה האימפריה היוונית שלטה בעולם. המשטר של אנטיוכוס רצה לנתק את היהודים מהיהדות כדי שיתבוללו וייעלמו בתוך תרבות יוון. כדי לממש זאת, הוציא אנטיוכוס אל מחוץ לחוק את קיום המצוות- כולל תלמוד התורה, כשרות, שבת, חגים, ברית מילה ועוד. הדבר החל למוטט את בסיס החיים היהודיים. היו יהודים שאכן עזבו את מסורת אבותיהם, התחתנו עם יוונים, העניקו לעצמם שמות יווניים, ולמעשה אימצו אורח חיים יווני. אנשים אלו כונו "מתייוונים". לעומתם, רב היהודים נשארו נאמנים לדתם. בתגובה לגזירות הקשות, שנמשכו כשלוש שנים, קבוצת יהודים קטנה- החשמונאים (המכבים)- ברחה להרי יהודה והכריזה מרד גלוי על גזירות אנטיוכוס. קבוצה זו של יהודים שנשארו נאמנים לדתם, בהנהגת מתתיהו החשמונאי ובנו יהודה המכבי, ניהלה מלחמה נגד הצבא של אנטיוכוס. אנטיוכוס שיגר גייסות צבא מאומנים כדי לדכא את המרד – אבל קומץ המכבים הצליח לגבור על אלפי החיילים ולגרש אותם מאדמתם .הלוחמים היהודים נכנסו לירושלים בחודש כסלו בשנת 164 לפני הספירה ומצאו את בית המקדש פרוץ ומחולל. הם טיהרו את המקדש, הדליקו את המנורה, וחנכו אותו מחדש ביום כ"ה בכסלו.
כיצד מתבטא ערך הגבורה בחג החנוכה?
1. הגבורה היא דרך- המכבים ניצחו במטרה להמשיך ולחיות חיים יהודיים, ולא במטרה סתם לנצח.
2. הגבורה האמתית מתגלה גם בחיי היום-יום- הגבורה שאנו חוגגים היא לא רק הגבורה של המלחמה עצמה, אלא גם הגבורה היומיומית שאתה התמודדו היהודים שלא התייוונו!

מטרות

1. חשיפה לנושא הגבורה בחנוכה.

2. חיבור הנושא לחיי היומיום של התלמידים כדי שלתלמידים יהיה דגם לחיקוי על מנת ליצור למידה ועיסוק בנושא.

הנחיות

הפעילות עוסקת בנושא החנוכה וערך הגבורה בחג. במהלך הפעילות התלמידים ידונו במושגים 'גיבור' ו'גבורה' והן פעולות של גבורה.

חלק א'- פתיחה ודיון במליאה
ספרו לתלמידים את תקציר סיפור החנוכה כפי שמופיע בתחילת הפעילות.
שאלו את התלמידים:
מדוע נושא הגבורה מאפיין את חנוכה?
מי נחשבו כגיבורים בחנוכה?
מהתשובות של התלמידים, נסו לאפיין- מיהם גיבורים: מהם תכונותיהם?, כיצד הם מתנהגים? כיצד הם נראים? האם גם כיום היו נחשבים גיבורים? בקשו מהתלמידים להגדיר מיהו גיבור עבורם ומהם התכונות הנדרשות ממנו.
רשמו את המאפיינים של הגיבור על הלוח.

תוכלו להיעזר במידע הבא:
גיבור הוא:
מי שגילה אומץ לב וכוחות נפש בלתי רגילים, לרוב בנסיבות יוצאות דופן, מי שעשה מעשי גבורה.
(מתוך רב מילים)

חלק ב'- פעילות בזוגות
אחרי שדנו בשאלה מיהו גיבור והגדרתם ביחד מיהו גיבור יבחנו הילדים מיהם הגיבורים בסיפורים שונים.
חלקו לתלמידים את הדף לתלמידים.

הנחיה: חלקו את הכיתה לזוגות. כל זוג מקבל דף עבודה לתלמידים ובו דילמות ועליהם להציע פתרון. לאחר מכן כל זוג ימחיז את המקרה ואת הפתרון.
חזרה למליאה וסיכום
הקבוצות חוזרות למליאה וכל קבוצה מציגה את הדילמה ואת הפתרון שחשבה עליו.

לחצו להמשך קריאה
הקטן