מערך שיעור
יום זכויות בעלי החיים
עדי סימון בר, שלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן מקצועי

הפעילות עוסקת ביום זכויות בעלי החיים החל ברחבי העולם מדי שנה ב-10 בדצמבר. מטרתה לפתח, באמצעות התחשבות בבעלי חיים, כישורי רגישות ואמפתיה כלפי החלש וחסר האונים שבסביבתנו – בעלי חיים ובני אדם כאחד.

רקע

כמו שלבני האדם יש זכויות, כך גם לבעלי החיים מגיע שיתחשבו בצרכים הבסיסיים שלהם. ואולם, אנשים אשר מתייחסים אל החיות כאל חפצים מפרים לעיתים קרובות את זכויות בעלי החיים. פיתוח רגישות בקרב התלמידים כלפי בעלי החיים יעודד אכפתיות, מעורבות וסובלנות לאחר וירחיב את יכולות האמפתיה והכבוד לזולת באשר הוא.

יום זכויות בעלי החיים הבינלאומי חל ברחבי העולם מדי שנה ב-10 בדצמבר. מטרתו: להביא למודעות שבעלי חיים רבים נפגעים מעריצותם של בני האדם, ולשכנע אנשים לנהוג בכבוד וברוחב לב כלפי כל היצורים שיש להם רגשות.

מטרות

א. חינוך חברתי
1. להנחיל את תפיסת בעלי החיים כיצורים בעלי רגשות וזכויות, במקום תפיסתם כרכוש של האדם.
2. לפתח כישורי רגישות ואמפתיה כלפי החלש וחסר האונים שבסביבתנו – בעלי חיים ובני אדם כאחד.
3. להבין שלכולנו יכולה להיות השפעה על יחסם של בני האדם כלפי בעלי החיים.
ב. מעגל השנה – ציון יום זכויות בעלי החיים בתאריך 10 בדצמבר

הנחיות

1. מפת חשיבה (5 דקות)

א. בקבוצות, בקשו מהתלמידים לכתוב במשך כמה דקות כל אסוציאציה שקשורה לדרכים השונות שבהן אנחנו פוגשים בעלי חיים בחיינו (לדוגמה, גן חיות, קרקס, חיות מחמד, חיות פרא, כלבי נחייה וכו').

ב. ציירו מפת חשיבה על הלוח. בעיגול במרכז כתבו "בעלי חיים". במליאה, כתבו מסביב לעיגול את הרעיונות שהתלמידים העלו. (הכוונה בשלב זה היא להציף רעיונות מבלי לדון בהם).

2. הצגת הנושא: יום זכויות בעלי החיים (5 דקות)

א. הסבירו לתלמידים בקצרה על יום זכויות בעלי החיים. כדאי לציין מראש שסביר להניח שהנושא יעלה רגשות ומחשבות שונים אצל תלמידים שונים, וטוב שכך: חילוקי הדעות יעזרו לכל אחד מהתלמידים לגבש עמדה משל עצמו.

ב. שאלות לדיון:

למה מתכוונים כשאומרים שלבעלי החיים יש זכויות?
אילו זכויות מגיעות להם לדעתכם?
זכויות נועדו לממש צרכים. אילו צרכים יש לבעלי החיים? אילו זכויות אפשר לקשר לצרכים האלה? (לדוגמה, זכות לקבל מים ואוכל (חובתנו לתת להם), זכות להרגיש אהוב ורצוי, זכות להיות מוגן, זכות לקבל טיפול רפואי).

3. עבודה בזוגות: דף לתלמידים (25 דקות)

א. חלקו את הדף לתלמידים ובקשו מהם לענות על השאלות.

ב. דיון לאחר הפעילות בדף לתלמידים:

– אילו דוגמאות לפגיעה בבעלי חיים הכרתם במהלך השיעור?

כדאי להדגיש שפגיעה בבעלי חיים יכולה לבוא לידי ביטוי בהתעללות ובפגיעה מכוונת או בהזנחה ובחוסר יכולת לספק טיפול או תנאים מינימליים הדרושים לבעלי החיים. בשני המקרים נגרם סבל לבעל החיים.

כדאי להסביר לתלמידים את ההבדל בין תמיכה ברווחת בעלי החיים לבין הגנה על זכויות בעלי החיים.

רווחת בעלי חיים עוסקת בהערכת מצבו ובטובתו של בעל החיים, לדוגמה, הבריאות שלו, תנאי המחייה שלו, היכולת שלו לממש את הנטיות הטבעיות שלו וכדומה. מאבקים רבים של תומכים ברווחת בעלי החיים במדינות שונות הביאו בהצלחה לביטול או להגבלה של התנהגויות מקובלות אשר פוגעות בתנאי המחייה של בעלי חיים, לדוגמה, שטח הכלוב, אופן ההובלה ממקום למקום.

לעומת זאת, הנאבקים למען הגנה על זכויות בעלי חיים מתנגדים לכל פגיעה בבעלי חיים, גם אם היא לשם תועלת אנושית כלשהי (ביגוד, מזון וכדומה). הם אינם דורשים רק רפורמות לשיפור מצבם של בעלי החיים ולהפחתת הסבל הנגרם להם, אלא טוענים שלבני האדם בכלל אין זכות לנצל אותם.

אנשים שתומכים בזכויות בעלי החיים מבקרים את אלה הפועלים לרווחת בעלי החיים בטענה ששיפור משמעותי במצבם של בעלי החיים יתממש אך ורק מביטול של תעשיות הפוגעות בבעלי חיים. אלה הנלחמים למען זכויות בעלי החיים מוחים על עצם הפגיעה בבעלי חיים, ומאמינים שהעיסוק ברווחת בעלי החיים מסיט את תשומת הלב מהמאבק למניעה מוחלטת של הפגיעה בהם, ואפילו נותן לגיטימציה למצב הקיים.

– מה דעתכם: האם אנחנו יכולים להשתמש בבעלי החיים? למה?
– האם זה בסדר להחזיק בבעל חיים כחיית מחמד?
– האם מוצדק בעיניכם שבעל חיים יסבול אם בני האדם מרוויחים מכך, למשל, ניסויים בבעלי חיים שמקדמים מציאת תרופות למחלות אנושיות?

יתכן שדילמות מוסריות אלה יעלו בדיונים בכיתה:
– בעד ונגד אכילת בשר
– בעד ונגד שימוש בבעלי חיים בתעשיית הביגוד והקוסמטיקה
– בעד ונגד ניסויים בבעלי חיים
– בעד ונגד ניצול בעלי חיים לצורכי בידור (קרקס, מלחמת שוורים, גן חיות וכדומה)

אם דילמות אלה עולות, כדאי לאפשר דיון בכיתה ולתת לתלמידים להביע את דעותיהם מבלי לשפוט אותם. חשוב לומר לתלמידים שבכיתה יכולים להביע קולות ודעות שונים, וזה בסדר. הדעות השונות הופכות את הכיתה למקום מעניין יותר, וכך מתאפשרת למידה משמעותית של כל המשתתפים. מה שחשוב זה שכל אחד ישים לב לכל המידע שיעלה, כדי שיוכל לגבש לעצמו את העמדה שלו בנושא. המטרה אינה להגיע להכרעה בדילמה, אלא להציף אותה ולהעלות את הסוגיה למודעות. בסופו של דבר, כל אחד יחליט איפה הוא מותח את הגבולות האדומים שלו.

4. דיון מסכם

א. הקריאו את הציטוט: "חברה נאורה נמדדת לא רק ביחסה לבני האדם, אלא ביחסה אל בעלי החיים שבתוכה" (מהטמה גנדי).
מה הקשר לדעתכם בין היחס של אנשים לבעלי חיים לבין היחס שלהם לבני אדם?

ב. איך אנחנו יכולים לעזור לשמור על זכויות בעלי החיים?
להלן כמה רעיונות:
– אם רואים חיה פצועה אפשר להציע לה מזון, מים או מחסה או להתקשר לווטרינר
– לדבר עם אחרים על הסוגיה כדי להגביר מודעות לנושא
– להתנדב באחת העמותות למען בעלי החיים (למשל, צער בעלי חיים)
– לדווח למבוגר אם נחשפים למקרה של התעללות. חשוב לעודד את התלמידים לדווח על אירועים של פגיעה בבעלי חיים

5. פעילויות הרחבה

כדאי לנסוע לביקור ב"צער בעלי חיים", כדי לראות את החיות שם ולשמוע איך אפשר לדווח על התעללות ואיך אפשר לתרום למניעתה. יתכן שתוכלו גם להזמין נציג מאחת העמותות הפועלות בישראל למען בעלי החיים אליכם לבית הספר.

מצגת הזנחה של בעלי חיים

מצגת התעללות בבעלי חיים

לחצו להמשך קריאה
הקטן