מערך שיעור
כבוד האדם
נועה שפירא, שלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי. ייעוץ: שרה ליפקין ותהילה גרינוולד

הפעילות פותחת בהיכרות עם המושג כבוד האדם ועם הביטויים והפירושים השונים של המילה כבוד.

רקע

בעברית משתמשים במילה כבוד לתיאור של דברים שונים: יחס של דרך ארץ כלפי אדם, שם טוב, יוקרה, תהילה, תחושת הערך העצמי שיש כלפי מישהו וערכו של האדם באשר הוא אדם ועוד. בפעילות זאת נעסוק במושג כבוד האדם, במשמעות שלו ובפירושים השונים למילה כבוד.

מטרות

א. חינוך חברתי – שיפור האקלים בכיתה בכל הנוגע לכבוד האדם

ב. חינוך לשוני – הבנת המשמעויות וההקשרים השונים של המילה כבוד

שימו לב לכל שלב בהפעלה מבחינת החינוך החברתי ומבחינת החינוך הלשוני.

הנחיות

הפעילות פותחת בהיכרות עם המושג כבוד האדם ועם הביטויים והפירושים השונים של המילה כבוד. בהמשך התלמידים יעסקו במשמעות של שבעה פתגמים העוסקים בכבוד ובכבוד האדם וידונו באירועים העוסקים בכבוד ובכבוד האדם.

הפעילות

א. חלקו לתלמידים את הדף לתלמידים.
ב. משך הזמן למילוי הדפים ודיון בכיתה: 45 דקות
ג. דיון בכיתה בעקבות מילוי הדפים:

1. בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה בביטויים שכתבו למילה כבוד.

תרמילון ביטויים למורה:

אוֹרֵחַ כָּבוֹד, אוֹת כָּבוֹד, אֶזְרַח כָּבוֹד, בְּכָבוֹד רַב, בִּכְבוֹדוֹ וּבְעַצְמוֹ,
בִּמְחִילָה מִכְּבוֹדְךָ, חָלַק לוֹ כָּבוֹד, יָצָא בְּכָבוֹד, יִרְאַת כָּבוֹד, כְּבוֹד הָאָדָם,
כְּבוֹד הַמֵּת, כָּבוֹד עַצְמִי, כְּבוֹדוֹ בִּמְקוֹמוֹ מֻנָּח, כָּל הַכָּבוֹד!

לְמַטָּה מִכְּבוֹדוֹ, מוֹצָא שֶׁל כָּבוֹד, מָחַל עַל כְּבוֹדוֹ, מַטַּח כָּבוֹד, מִשְׁמַר כָּבוֹד, מִתַּחַת לִכְבוֹדוֹ, עִם כָּל הַכָּבוֹד, פָּגַע בִּכְבוֹדוֹ, פְּחִיתוּת כָּבוֹד, רְדִיפַת כָּבוֹד,
תֹּאַר כָּבוֹד, תְּעוּדַת כָּבוֹד, כַּבֵּד אֶת אָבִיךְ וְאֶת אִמֶּךָ.

2. בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה בהסברים שכתבו למילה כבוד.

תרמילון הסברים למורה*:

1. הערכה ויחס של אדיבות ושל דרך ארץ כלפי אדם

2. הוקרה למשהו, הקפדה שלא לפגוע בו, הכרה בדבר מה או בערכו ובחשיבותו המחייבת יחס של דרך ארץ כלפיו

3. שם טוב, יוקרה, תהילה

4. אות או גילוי של הערכה והוקרה, יחס מיוחד או זכות מיוחדת שמעניקים לאדם לאות הוקרה

5. כבוד עצמי, תחושת הערך העצמי שיש למישהו, בייחוד בשל דבקותו בעקרונות מוסר, וההתנהגות המיועדת לקיים

תחושה זו ולזכות בהערכתם של אנשים אחרים

6. תואר המשמש לפנייה אל אדם רם מעלה, או כשמדברים עליו ורוצים להדגיש את מעמדו הרם

הצעה (בזוגות): כל זוג תלמידים יבחר ביטויים פשוטים, אשר ניתנים להמחזה, כגון: אוֹת כָּבוֹד או רְדִיפַת כָּבוֹד, וימחיז את הביטויים. הכיתה תצטרך לזהות את הביטוי המומחז.

3. דונו בשאלות הבאות:

א. אילו פתגמים מבטאים את כבוד האדם? מדוע?

ב. איזה אירוע עוסק בכבוד האדם? מדוע?

ג. האם בכיתה שלנו שומרים על יחס של כבוד של אדם לרעהו? הסבירו.

ו. רמת הדיון המתקיים בכיתה ואופיו – במהלך הדיון התייחסו גם לפרטים הבאים:

* הקשבה

* השתתפות

* הדיון והשיחה מתקיימים ב"תורות".

(על-פי: להבין עניין, ספר הבנה והבעה לחטה"ב, מטח, 2004. עמודים 166–167)

* על-פי רב-מילים באינטרנט, מלינגו.

מידע נוסף למורים

א. באתר האינטרנט בין הצלצולים – במדור המומחים – ראו את תשובתה של יפה בן עמי, בנושא תלמידים שאינם מתייחסים בכבוד זה לזה.

ב. קראו גם הרחבה בהמשך בהישגים הנדרשים בחינוך הלשוני.

הישגים נדרשים

הישג נדרש 3 – הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית

שימוש באוצר מילים שהולם את הנושא, את הנמען ואת המטרה. שמירה על רצף בין משפטים ובין פסקות.

הישג נדרש 8 – הכרה והבנה של המערכת הלשונית – מבנים, תופעות ותהליכים בלשון
הכרה ושימוש בביטויים, בניבים ובפתגמים

דיון בכיתה – הישגים נדרשים

הישג נדרש 1 – האזנה ודיבור למטרות שונות

א. בהשתתפות בשיחה ובדיון יש:

1. הקשבה לדברי אחרים ותגובה הולמת

2. השתלבות בדיבור על-פי המוסכם

ב. הצגת רעיונות (בשיחה או בדיון) תוך התאמת תוכן הדברים וצורתם לנושא, לנמענים ולנסיבות באמצעות:

1. דיבור לעניין וברמת פירוט מתאימה תוך ביסוס הנאמר

2. הצגת רעיונות ברצף הגיוני

3. בחירת משלב מתאים ושימוש בלשון קבילה

4. התאמת נימת הדיבור ועוצמת הקול

ג. מתן תשובות ענייניות לשאלות על חומר נלמד, תוך שימוש בהסבר, בתיאור, בהדגמה ובהנמקה – על פי דרישות המטלה

לחצו להמשך קריאה
הקטן