מערך שיעור
מנצחים ומפסידים – הפעלה לחנוכה
ד"ר עידית ליוש, שלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

פעילות זאת עוסקת בשאלות כמו: איך המנצחים צריכים להתנהג? מה המפסידים עושים? מי שרוצה תמיד לנצח ולא יודע איך להפסיד בכבוד? הפעילות מיועדת לגני ילדים וחטיבה צעירה.

רקע

החג[1]
לפי התיאור בספר מכבים א, בסוף פרק ד, חג החנוכה נקבע לזכר הניצחון של החשמונאים, הקרויים גם מכבים, על היוונים ולזכר חנוכת המזבח. ואכן, לחג הזה יש שני מוקדים, והם קשורים זה בזה.
א. מוקד אחד הוא התהליך של טיהור בית המקדש, חנוכת המזבח והדלקת הנרות במנורה. מוקד זה מתומצת בסיפור נס
פך השמן.
ב. המוקד האחר הוא גבורתם וניצחונם של החשמונאים על היוונים.

הקשר בין שני המוקדים ברור: החשמונאים לא ראו במלחמותיהם ובניצחונותיהם תכלית בפני עצמה, אלא יצאו למלחמה כדי להשיב לעצמם את החירות הדתית, שגזל מהם המלך אנטיוכוס. לאחר שניצחו, הם חגגו את ניצחונם בחנוכת המזבח.

אם כן, בחג החנוכה אנחנו מזכירים את ניצחון הרוח ואת ניצחון הכוח של עם ישראל.

המשחק הלימודי (דידקטי)[2]
מטרת של המשחק הלימודי היא רכישת ידע והטמעתו, תוך כדי שינון, בתהליך מהנה. לטענת החוקרים, כל משחק לימודי תורם לפיתוח של תחום אחד לפחות מתחומי האישיות של הילדים. התנאים להצלחה במשחק הלימודי הם: הכרת החומר הנלמד, חשיבה, תכנון הצעד הבא, עזרה לזולת והבנה שה"חבר" במציאות יכול להיות "אויב" במשחק.

הילדים המשחקים נהנים מן הפעילות עצמה, וההנאה מעוררת אותם להשקיע מרץ ומחשבה בפתרון הבעיות שהמשחק מציב בפניהם. אגב כך הם עשויים לגלות דרכי פתרון ואסטרטגיות חשיבה שישמשו אותם במהלך הלימוד הפורמאלי (קדרון, 1985).

המשחק מאפשר פעילות חופשית ומזמן מצבים המעוררים חשיבה ספונטאנית. המשחק הלימודי הוא גם הזדמנות להתנסות ביחסי גומלין בין המשתתפים ולרכוש מיומנויות חברתיות ולתרגל אותן. המיומנויות החברתיות האלה הן: עבודת צוות המושתתת על אינטראקציה בין מספר חברים, התחשבות, שיתופיות, חשיבה ארגונית ויכולת לאתר בעיות ולמצוא להן פתרון. בעת משחק הילדים יוצרים מצבים של לימוד ולמידה: ילד אחד או ילדה אחת "מלמדים" את חבריהם שאינם יודעים. בנוסף, כאשר הילדים טועים, יש בקרה, שהיא, בדרך-כלל, של החברים למשחק.

אפיונים של הפעילות המשחקית
היבטים המאפיינים פעילות משחקית לפי טל (1993):
1. התמודדות תוך שיתוף פעולה – במהלך המשחק הילדים מתמודדים, מתוך רצון ובחירה חופשית, למען הישג אישי –
זכייה, אך כדי לממש את מטרתם הם משתפים פעולה עם קבוצה הפועלת לפי כללים מוסכמים.
2. מקריות (מזל) מול תכנון – גורם המקריות פועל במשחק (הטלת קובייה, שליפת קלף וכדומה), ובחלק מהמשחקים
הוא קובע במידה רבה את המהלכים. הצורך להתמודד עם הגורל הוא הדחף המפתח באדם חשיבה ויכולת תכנון.
3. מערך כללים קבועים – במשחק מתוכנן היטב הילדים מתפקדים במסגרת כללים שקיבלו עליהם יחד עם חבריהם.

ניצחון והפסד
לרוב הילדים בגיל הרך יש צורך עז ושאיפה להיות המנצחים של המשחק. כל מחנך/ת נתקל/ת בתופעה של ילד או ילדה שמתעצבנים והופכים את לוח המשחק, או מצהירים ש"המשחק משעמם" ומסתלקים רגע לפני ההפסד שלהם.

השאיפה לנצח היא צורך חיובי, שבהחלט עשוי לשרת את הילדים בעולם הרכושני והתחרותי של היום. לכן, לא כדאי לדכא צורך זה. אלא שלא ניתן תמיד לוותר על כל חוקי המשחק על מנת לאפשר לילד לנצח. מה עושים?

הדרך להתמודד עם הדואליות הזאת היא לשקף לילדים את הרגשתם במילים, לתאר להם גם את הרגשותינו ולהגמיש את חוקי המשחק.
דוגמה:
אם לא "יצא" לילדים המספר שהם רצו, תנו להם לזרוק את הקובייה שוב. אך חשוב לומר להם: "אני רואה שחשוב לך מאוד לנצח, לכן אני מוותר/ת לך (הדגישו את הוויתור), על אף שאלה אינם החוקים של המשחק".
אם נעשה זאת נכון, במשך הזמן הילדים יבקשו שלא נוותר להם.

במשחקים של מספר משתתפים, אשר בהם אי אפשר להעדיף ילד אחד או ילדה אחת על פני חבריהם, ננסה לעזור לילדים להתמודד עם התסכול שהם חשים. גם זה לימוד חשוב לחיים.

[1] מידע נוסף על החג ראו בסוף הפעילות.

[2] מידע נוסף על המשחק הלימודי (דידקטי) ראו בסוף הפעילות.

מטרות

1. חינוך חברתי – הכרת המושגים "ניצחון" ו"הפסד", בדרך קונקרטית-מוחשית (המשחק) ובדרך פורמאלית-עיונית
(שיחה)
2. מעגל השנה – הכרת סמלי חג החנוכה וסיפור הניצחון של הטובים על הרעים

הנחיות

הנחיות למורים

מסגרת הפעילות
סוג הפעילות: קבוצה קטנה
משך הפעילות: כ-30 דקות
דרכי העבודה: משחק לימודי-דידקטי ושיחה

חנוכה הוא חג של ניצחון – ניצחון הרוח וניצחון הכוח של עם ישראל, אשר רצה לשחרר את ארצו מעולה של יוון. גם ילדים צעירים חווים ניצחון, בעיקר במשחקים חברתיים ובמשחקים דידקטיים-לימודיים.

  • איך המנצחים צריכים להתנהג?
  • מה המפסידים עושים?
  • ומה על מי שרוצה תמיד לנצח ולא יודע איך להפסיד בכבוד?

בשאלות אלה נעסוק בפעילות זאת.


הפעילות

סוג המשחק

משחק מסוג מסלול פתוח

מטרה משחקית (הגדרת המנצח)  

1. להגיע אל סוף המסלול
2. לאסוף כמה שיותר קלפים

המטרה הלימודית

הילדים יתכננו את הדרך המיטבית, תוך התמצאות במרחב, ויתרגלו את סמלי חג החנוכה או אירועים הקשורים לסיפור החנוכה.

הגיל המומלץ: 5–6 שנים
מספר המשתתפים: 2–4 ילדים

אביזרי המשחק 

1. לוח משחק
2. קוביית משחק
3. ניצבים ("חיילים") כמספר המשתתפים
4. קלפים ועליהם סמלי החג וציורים של אירועים הקשורים לסיפור החנוכה (הכינו קלפים על פי מספר המשתתפים, כך שכל המשתתפים יוכלו לאסוף 6 קלפים.)

מהלך המשחק

1. הגננת מניחה ליד לוח המשחק את ערמת הקלפים, שעליהם ציורים שונים.
2. המשתתפים מניחים את ניצביהם בנקודת ההתחלה (נר דולק).
3. המשתתפים, בתורם, מטילים את הקובייה וצועדים כמספר הנקודות שקיבלו בקובייה.
4. אם עומד המשתתף על עיגול ריק, הוא מרים קלף מערימת הקלפים.
5. אם המשתתף יודע לספר מה הוא רואה בתמונה – הוא לוקח אותה. אם לא ידע – הוא מחזיר אותה לתחתית הערימה.

הוראות מיוחדות

על המשתתפים לדעת שבמהלך המסלול יש נתיבים חסומים, ללא מוצא. במקרה שנכנסים לנתיב כזה, חוזרים לאחור אל הנתיב הנכון, על-פי מספר הצעדים שהקובייה מראה.

שיחה מומלצת

1. הסבירו לילדים את ההוראות של המשחק.
2. במהלך המשחק שוחחו על המטרות המשחקיות. הדגישו את החובה לפעול על-פי התור ועל החובה להישמע ל'הוראות' של הקובייה.
שאלו את הילדים: א. למה חשוב לפעול על-פי התור?
ב. למה חייבים לנוע על-פי המספר שהקובייה מראה?
3. הסבירו את היתרונות של הסדר, שמוכתב על-ידי גורמים חיצוניים. לא הכוח ולא המעמד החברתי הם שקובעים מי ינוע וכמה, אלא התור והקובייה. אלה הם גורמים חיצוניים, שרירותיים, וכולם שווים בפניהם. הילדים, במקרה הזה, אינם צריכים לקחת אחריות. רק גורם המזל הוא שקובע.
4. שוחחו גם על המטרה הלימודית. כאן יש לילדים אחריות על הידע שלהם. ילדים שיודעים את התשובות – זוכים בקלף. ילדים שאינם יודעים, אינם נענשים, אבל לא מקבלים את הקלף.
5. רצוי להבליט את העובדה שבמשחק הזה יש שני מנצחים אפשריים. דבר זה מפחית את המתח ואת הרגשת התחרותיות בין הילדים.


מידע נוסף למורים

מקורות לעיון בהשתלשלות ההיסטורית של החג:

דינור, ב' צ' (תשמ"ח). חנוכה במסורת הדורות. בתוך: ז' אריאל (מהדיר),  ספר החג והמועד. ע' .140-141.

חכם, נ' (תשמ"ח). מאי חנוכה? בתוך: ז' אריאל (מהדיר),  ספר החג והמועד. ע' 142-145.

מקורות לעיון בנושא המשחק הדידקטי:

טל, ק' (1993). שילוב המשחק בתהליכי למידה. תל אביב: מכללת לוינסקי לחינוך.

קדרון, ר' (1985). קשיים בלמידת חשבון – אפיון, אבחון וטיפול. תל אביב: אוצר המורה.

לחצו להמשך קריאה
הקטן