פעילות מתוקשבת
נותנים כבוד למורים ולמורות
דינה ציונית, עינת שמחי, שלמה זיס וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

פעילות מתוקשבת בנושא היחס של תלמידים למורים. נבין מהם תפקידיו של המורה נוסף על ההוראה בכיתה, ניחשף לפעולות ולתכונות שנדרשות מהמורים, נקרא על מעשי אלימות שהתרחשו לאחרונה כלפי מורים, ונתמוך במורה זיוה דרך קבוצת תמיכה שהקימו עבורה התלמידים ברשת החברתית.

רקע

על פי תקנון משרד החינוך תפקיד המורה הוא :
"הנושא בעול ההוראה של תלמידיו, ישקוד על התקדמות תלמידיו בלימודים, באווירה יוצרת ומחנכת, תוך כדי חתירה מתמדת להקניית הידע והערכים שבתכנית הלימודים."

מורים רבים חווים יחס מזלזל ולא מכבד מצד תלמידיהם שאינם מודעים לתפקידים הרבים המוטלים על המורים.

מטרת פעילות זו היא להעלות לדיון את היחס למורים על רקע הזלזול בהם והפיחות הגובר במעמדם.

מטרות

 1. התלמידים יכירו את התפקידים השונים של המורים.
  2. התלמידים יפתחו עמדה חיובית ומכבדת כלפי המורים.
  3. התלמידים יפתחו אמפתיה והערכה כלפי המורים.
  4. התלמידים ייחשפו למעשי אלימות כלפי מורים.
  5. התלמידים יכירו תודה למורה אהוב/ה.

הנחיות

עמוד 1

הציגו בפני התלמידים את נושא השיעור. שאלו את התלמידים:

 1. מדוע, לדעתכם, אנחנו עוסקים בנושא הזה?
 2. האם אתם מכירים סיפורים חיוביי/שליליים על מערכת היחסים בין מורים לתלמידים? אם כן, שתפו את הכיתה.

עמוד 2

התלמידים יסמנו בסקר את התפקידים שלדעתם ממלאים המורים. בקשו מהם לשתף בתפקידים שבחרו ולהסביר מדוע בחרו דווקא בהם. התלמידים יוכלו לספר סיפורים שקשורים לתפקידים שסימנו.

בקשו מהתלמידים להוסיף תפקיד חשוב שלדעתם המורה ממלא בכיתה ואינו מופיע ברשימה.

עמוד 3

בקשו מהתלמידים לחשוב על מורה אהוב/ה ולסמן ארבעה היגדים שלדעתם מתארים אותו/אותה.

בקשו מהתלמידים לשתף זה את זה בבחירותיהם, ומדוע בחרו כפי שבחרו.

עמוד 4

התלמידים יקראו קטע מתוך הסיפור "המורה להיסטוריה" שכתב יהודה אטלס.

התלמידים יענו על השאלות וישתפו את תשובותיהם בכיתה.

עמוד 5

בחרו שני תלמידים שיקריאו את כותרות האירועים מתוך קטעי העיתונות.

בחרו מקרה אחד מתוך קטעים אלה. שאלו את התלמידים:
מה דעתכם על מקרה זה?
אילו הייתם עדים למקרה זה, מה הייתם עושים?

בקשו מהתלמידים לענות על השאלות בעמוד ולשתף בכיתה.

עמוד 6

שאלו את התלמידים:

האם אתם מכירים קבוצות שנאה/נאצה ברשת החברתית נגד מורים?

מה ידוע לכם על כך?

בעמוד זה יתנסו התלמידים בדרך תגובה שונה למקרי אלימות כלפי מורים.

בקשו מהתלמידים לשתף בתגובותיהם.

עמוד 7

צפו בסרטון הקצר שבפעילות.

בקשו מהתלמידים לבחור מורה אהוב/ה ולכתוב לה או לו מכתב תודה קצר. התלמידים יכתבו מדוע הוא או היא חשובים להם.

אם התלמידים אינם מעוניינים, אין צורך לציין את שמות המורים.

בקשו מהתלמידים לשתף במכתביהם.

 

לאחר הפעילות

 •  אמרו לתלמידים שסיימתם את הפעילות בנושא.
 •  שאלו את התלמידים את השאלות שלהלן:
 1. האם הייתם עדים פעם לאירוע של אלימות כלפי מורים? ספרו עליו. אין צורך לציין את שמות המעורבים באירוע.
 2. האם, לדעתכם, תופעה זו קיימת בבית ספרכם?
 3. אם התלמידים עונים שהתופעה קיימת, שאלו אותם את השאלה הזאת: מה, לדעתכם, אפשר לעשות כדי למנוע מקרים כאלה בעתיד?
 4. האם למדתם משהו חדש על עצמכם במהלך הפעילות?
 5. האם למדתם משהו חדש על המורים שלכם במהלך הפעילות?

 

לסיכום: תלו את מכתבי התודה שהתלמידים כתבו למורים על קירות הכיתה.

לחצו להמשך קריאה
הקטן