מערך שיעור
קיר תומך – מפגש לחדר מורים
צוות חינוך חברתי, מטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

תמיכה, מידע ופעילויות למורים בנושא אלימות בהנחיית מכון אדלר. מטרת הסדנה לגבש אסטרטגיות להתייחסות ולטיפול בסוגיות בינאישיות העולות משימוש בטכנולוגיות מידע. המפגשים מהווים מודל עבודה שבו המורים מפתחים מיומנות לניהול אירועים בכיתה. מתאים לימי הערכות ולתחילת שנת הלימודים. הרשמה בקרן לקידום מקצועי 036928282.

תוכן

לחצו להמשך קריאה
הקטן