פעילות מתוקשבת
הסלמה של סכסוכים
עדי סימון בר, דינה ציונית, שיר דרור, עינת שמחי ושלמה זיס, המרכז לטכנולגיה חינוכית במהלך הפעילות

פעילות מתוקשבת בנושא הסלמה של סכסוכים. הפעילות נועדה לפתח את המודעות של התלמידים לתהליך ההסלמה של הסכסוך, להאיר סוגי אמירות, שעלולים לגרום להסלמת סכסוכים וללמוד דרכים להפחית את השימוש בהם ולחזק את היכולת לקיים שיח ענייני ורגוע.

רקע

סכסוכים מסלימים מטבעם. די בכך שאחד הצדדים אומר משהו שמרגיז את האחר, כדי שהאחרון ייעלב וישיב באותה המטבע והסכסוך יחריף. כל סכסוך בין תלמידים שיש לו פוטנציאל הסלמה עלול להיגרר לאלימות. אלימות בבית הספר מוגדרת בעולם כמגפה (Barron, 2001), ותכניות חינוכיות רבות עוסקות במניעתה. יש תכניות שעוסקות במניעת האלימות ויש שעוסקות בשורשי האלימות.

ניהול קונפליקטים הוא אסטרטגיה שפוטנציאל ההצלחה שלה עצום, מפני שהיא אינה עוסקת בכאן ועכשיו והיא אינה עוסקת במניעי האלימות, אלא בדרכים לפעילות משותפת ולחיים משותפים למרות חילוקי הדעות.[1]

[1] צוטט מתוך: צדקיהו שלמה, פישרמן, שרגא, עילם נורית, חבצלת רונן (עורכים), חינוך כיתה, מכון מופ"ת, סדרת תמה, 2008, עמ' 144-120. נדלה בתאריך 09.07.2013 מהאתר: https://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1887

מטרות

  1. התלמידים יְפתחו מודעות למהלך הסלמת הסכסוך.
  2. התלמידים יְפתחו מודעות לגורמים להסלמת הסכסוך.
  3. התלמידים יתנסו בדיאלוג המונע את הסלמת הסכסוך.

הנחיות

לפני הפעילות:

קיימו שיחה עם התלמידים וספרו כי בפעילות הזאת נעסוק בנושא סכסוכים, ננסה להבין כיצד מתפתחים סכסוכים ומה גורם להסלמתם, ונתנסה בדיאלוג המונע את הסלמת סכסוך.

מהלך הפעילות:

עמוד 1 – פתיח

עמוד 2 – איך סכסוך מסלים?

קראו עם התלמידים על תהליך הסלמת הסכסוך והציגו את סולם הסלמת הרגשות.

דונו בתהליך ההסלמה: כאשר סכסוך או ריב נהיה מתדרדר, אנחנו אומרים שהוא מסלים הסלמה היא החמרה, הידרדרות.

בררו עם התלמידים אם הם מסכימים לצורה שבה הגדרנו הסלמה. שאלו: האם יש לכם הצעה אחרת? אם כן, מהי?

שאלו: מה לדעתכם אפשר לעשות כדי למנוע את תהליך ההסלמה?

עמוד 3 – זה המקום שלי!

בקשו מאחד התלמידים להקריא לכיתה את הסיפור "זה המקום שלי" המתאר הסלמת סכסוך בין שני תלמידים.

התלמידים יסדרו את המשפטים המבטאים שלבים שונים בדיאלוג ההסלמה באמצעות גרירת הפריט לשלב המתאים לו בסולם. אפשר לבצע את המשימה בזוגות.

כדי לשקף את תהליך ההסלמה, שאלו את התלמידים כיצד הם ידעו להבחין בסדר הנכון של המשפטים.

עמוד 4 – הגורמים להסלמה ודרכים לעצירתה

התלמידים יגדירו מהם לדעתם הגורמים להסלמה בסכסוך שתואר קודם לכן, יבדקו את נכונות תשובתם באמצעות כפתור ה'בדיקה' ויתקנו ו/או ישלימו את רשימת הגורמים עד לקבלת רשימה מלאה ונכונה.

בקשו מהתלמידים לשתף בתשובותיהם, ועודדו דיאלוג במשפטי אני במקומות של אי הסכמה.

התלמידים יכתבו תסריט לדיאלוג שימנע את הסלמת הסכסוך.

בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה ברעיונותיהם, ונסחו מתוך תשובותיהם עקרונות למניעת סכסוך.

עודדו את התלמידים להכין כרזה עם העקרונות, לקשט אותה ולתלותה בכיתה.

עמוד 5 – סיכום

התלמידים יציעו דרכים נוספות לעצור סכסוכים לפני שהם מסלימים, וישתפו בתחושותיהם בעקבות הפעילות.

לחצו להמשך קריאה
הקטן