פעילות מתוקשבת
חוזה מדינת היהודים – פעילות ליום הרצל
עינת שמחי וצוות החינוך החברתי במטח בשיתוף הקרן לקידום מקצועי

פעילות אינטראקטיבית בנושא יום הרצל.

רקע

יום הרצל הוא יום י' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל. יום זה נקבע על ידי הכנסת בחוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), ה'תשס"ד-2004. מטרת החוק "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני".
הפעילות עוסקת בחייו של הרצל ודרכו למימוש חזונו- הקמת מדינה היהודים.

מטרות

  1. התלמידים יכירו את חייו ופועלו של בנימין זאב הרצל
  2. התלמידים יכירו את חזונו של הרצל
  3. התלמידים יכירו את הדרך שעבר הרצל בדרך למימוש חזונו
  4. התלמידים יתנסו במימוש חזון

הנחיות

לפני הפעילות

ספרו לתלמידים שהפעילות היום עוסקת בבנימין זאב הרצל.
שאלו את התלמידים:
מי היה הרצל?
מדוע לדעתכם נקבע יום מיוחד לזכרו?

הפעילות

עמוד 1: הרצל- חוזה מדינה היהודים
התלמידים יקראו מעט על חייו של הרצל.

עמוד 2: חייו ופועלו של הרצל
בעמוד זה מתבקשים התלמידים לקרוא את אירועי חייו של הרצל ולסדרם על פי סדר. במידה והסדר אינו נכון יופיע חיווי והם ידרשו לבצע את הסידור מחדש.

הסדר הנכון הוא:
תחנה 1: נולד בבודפשט למשפחה יהודית מתבוללת
תחנה 2: נתקל באנטישמיות
תחנה 3: סיקר את משפט דרייפוס (קצין יהודי בצבא הצרפתי שהואשם בבגידה).
תחנה 4: הרצל הוגה את רעיון מדינה היהודים.
תחנה 5: הרצל כותב את מדינת היהודים
תחנה 6: נפגש עם הסולטן התורכי לקבלת אישור להעלאת יהודים לארץ ישראל
תחנה 7: יוזם את הקונגרס הציוני הראשון שמתקיים ב- 1897.
תחנה 8: נפטר בשנת 1904 בצוואתו מבקש להיקבר בארץ ישראל

עמוד 3: מה היה קורה לו היה הרצל מוותר?
בשקף זה לומדים התלמידים כי הרצל פנה למספר גורמים אשר יסייעו לו לממש את חזונות ונדחה. לאחר מ כן הם נשאלים אילו תכונות נדרשו לו כדי להשיג את מטרותיו. התלמידים מסמנים את התכונות הנדרשות לדעתם ולאחר מכן מתבקשים להסביר מדוע בחרו בתכונות אלו.

שאלות לדיון:
מדוע בחרתם דווקא בתכונות אלו?
מהי התכונה החשובה ביותר לדעתכם? מדוע?
לדעתכם, איזה תכונה כלל אינה חשובה מבין רשימת התכונות המופיעה?

עמוד 4: מתי ממשיכים לנסות ומתי מוותרים?

הרצל בחר להמשיך ולנסות לממש את חזונות על אף שנתקל בקשיים. בעמוד זה מתבקשים התלמידים להכריע באילו מקרים היו ממשיכים לנסות ובאילו מקרים מוותרים.

המקרים המתוארים לתלמידים:
אירוע 1: ביקשתם מהוריכם טלפון חדש ליום ההולדת והם אמרו לא.
אירוע 2: אתם מנסים לארגן מסיבת כיתה ולא מוצאים תאריך שכולם יכולים.
אירוע 3: לא עברתם את המבחן כניסה למגמת ספורט בבית ספר.
אירוע 4: אתם מעלים רעיון בוועדת כיתה והוא לא התקבל על ידי הועדה.

שאלות לדיון:
עבור כל אירוע בררו עם התלמידים מהי תשובתם ומדוע ענו כך

עמוד 5: איך לממש חזון?
בעמוד זה לומדים התלמידים מהם השלבים בדרך למימוש חזון. לאחר מכן הם מתבקשים לחלק מספר מטרות לשלושה שלבים. עבור כל מטרה ניתן לתלמידים יעד אחד כדוגמה ועליהם להוסיף עוד יעדים.

המטרות שעבורן נדרשים התלמידים לפרט יעדים הן:
ארגון ערב כיתה
הכנת עוגה

שאלות לדיון:
מה הם היעדים הנוספים שבחרתם בדרך למימוש המטרה?
מדוע דווקא בחרת ביעדים אלו? כיצד הם מקדמים אתם מימוש המטרה?

עמוד 6: "אם תרצו אין זו אגדה…"

בעמוד זה מכירים התלמידים את אמרתו המפורסמת של הרצל "אם תרצו אין זו אגדה…" המופיעה בספרו "אלטנוילנד". התלמידים מתבקשים להסביר במילים שלהם מה הייתה כוונתו של הרצל.

שאלות לדיון:
מה לדעתכם התכוון הרצל באמרה זו?
תנו דוגמה למשהו שרציתם מאד והשגתם

בסיום הפעילות

שאלו את התלמידים:
אילו דברים חדשים למדתם היום במהלך הפעילות?

לחצו להמשך קריאה
הקטן